Mọi người tư vấn cho ḿnh với ạ.

Ḿnh bị mất gốc tiếng anh, giờ muốn học tiếng anh giao tiếp luyện Nghe và Nói là chủ yếu. Mọi người tư vấn cho ḿnh với xem nên tự học hay nên đi học trung tâm . Nếu học trung tâm th́ học tại trung tâm nào và khóa học nào th́ hợp lư ạ?

Ḿnh ở Hồ Chí Minh. Xem tham khảo trên google mà nhiều chỗ quảng cáo dữ dội quá, khó tin được thật giả.