Hỡi các bạn yêu thích tiếng anh và có nguyện vọng học tiếng anh chuyên nghiệp thân mến. Với mục đích giúp các bạn t́m trường có ngành ngôn ngữ Anh phù hợp với điểm của các bạn. Ḿnh đă t́m được danh sách các trường có ngành này tại Hà Nội và TPHCM.
(THỰC RA M̀NH T̀M HỘ EM M̀NH, RẢNH TH̀ SHARE CHO ANH EM 2001)
Danh sách những trường có ngành ngôn ngữ Anh ở Hà Nội trước:


 • 1 NHF Đại Học Hà Nội
 • 2 KHA Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 • 3 HQT Học Viện Ngoại Giao
 • 4 HBT Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền
 • 5 HNM Đại học Thủ Đô Hà Nội
 • 6 MHN Viện Đại Học Mở Hà Nội
 • 7 HTC Học Viện Tài Chính
 • 8 NQH Học Viện Khoa Học Quân Sự – Hệ Quân sự
 • 9 NTH Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
 • 10 NHH Học Viện Ngân Hàng
 • 11 TMA Đại Học Thương Mại
 • 12 BKA Đại Học Bách Khoa Hà Nội
 • 13 SPH Đại Học Sư Phạm Hà Nội
 • 14 VHH Đại Học Văn Hóa Hà Nội
 • 15 DTL Đại Học Thăng Long
 • 16 DCN Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
 • 17 DQK Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội
 • 18 FBU Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội
 • 19 DDN Đại Học Đại Nam
 • 20 TDD Đại học Thành Đô
 • 21 DPD Đại Học Dân Lập Phương Đông
 • 22 NTU Đại Học Nguyễn Trăi
 • 23 DTA Đại Học Thành Tây
 • 24 DDD Đại Học Dân Lập Đông Đô
 • 25 ETU Đại Học Ḥa B́nh
 • 26 FPT Đại Học FPT

C̣n đây là danh sách trong TPHCM cho các bạn miền nam.

 • 1 DNT Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM
 • 2 QSX Đại Học Khoa Học Xă Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM
 • 3 DTT Đại Học Tôn Đức Thắng
 • 4 SPS Đại Học Sư Phạm TPHCM
 • 5 SGD Đại Học Sài G̣n
 • 6 SPK Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM
 • 7 MBS Đại Học Mở TPHCM
 • 8 NHS Đại Học Ngân Hàng TPHCM
 • 9 KTC Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM
 • 10 LPS Đại Học Luật TPHCM
 • 11 NLS Đại Học Nông Lâm TPHCM
 • 12 DTH Đại Học Hoa Sen
 • 13 DCT Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM
 • 14 DVL Đại Học Dân Lập Văn Lang
 • 15 HUI Đại Học Công Nghiệp TPHCM
 • 16 DVH Đại Học Văn Hiến
 • 17 DKC Đại học Công Nghệ TPHCM
 • 18 NTT Đại Học Nguyễn Tất Thành
 • 19 DCG Đại Học Gia Định
 • 20 HBU Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
 • 21 TTQ Đại Học Quốc Tế Sài G̣n

Source: Tin123

Em ḿnh do thiếu 1 điểm ở đại học công nghiệp Hà Nội, giờ phải học ở trường Kinh doanh và công nghệ Hà Nội.

Mọi người ai học ở đó th́ đánh giá chất lượng hộ ḿnh với?