Đố vui từ vựng Tiếng Anh về trái cây là một game đố vui rất thú vị về các từ vựng Tiếng Anh chủ đề trái cây. Tṛ chơi cung cấp cho người chơi 40 levels.

* Mỗi level người chơi phải giải đáp được tên bức h́nh hiện lên. Nếu giải được sẽ được cộng điểm. Nếu giải sai sẽ bị trừ điểm. Qua đó giúp các bạn trao dồi vốn Tiếng Anh.

* Đặc biệt:
- Tṛ chơi cũng cho phép người chơi sử dụng gợi ư, t́m trợ giúp từ người thân...
- Người chơi c̣n chia sẻ lên mạng giới thiệu cho các bạn cùng học.
- Người chơi có thể được tiền thưởng (coin) thông qua chia sẻ, xem video...
- Hệ thống Gems trong game được liên kết với các game tương tự cho một người chơi, tích lũy càng nhiều Gems để được đổi thưởng $$$.https://play.google.com/store/apps/d...bang.whatfruit