60 bài luyện nghe tiếng anh hoạt động, sinh hoạt hằng ngày - Luyện nghe các bài học về thói quen, hoạt động thường ngày trong tiếng anh như như tắm rửa (Taking a Shower), thay đồ (Getting Dressed), dọn giường (Making a Bed), bắt xe bus (Taking a Bus)...

Hơn 60 chủ đề phong phú về các hoạt động sinh hoạt hằng ngày bằng tiếng anh giúp bạn bổ sung vốn từ vựng tiếng anh và khả năng nghe tiếng anh.Nguồn: Tiếng Anh 0 Đồng