Có 9 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh ôn thi đại học khối D mà các em học sinh cần đặc biệt lưu ư. Những chủ điểm này sẽ rất thường xuyên xuất hiện trong đề thi THPT Quốc gia. V́ vậy, CCBook sẽ hệ thống lại các chủ điểm ngữ pháp quan trọng giúp các em tiết kiệm thời gian ôn tập.
Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh ôn thi đại học khối D cơ bản

Trợ động từ và thi là hai phần kiến thức ngữ pháp đơn giản nhưng ai cũng phải nắm rơ. V́ trong đề thi các năm, câu hỏi dễ để thí sinh lấy điểm thường rơi vào 2 phần ngữ pháp này.
- Trợ động từ

Những model verb quen thuộc:
- Will, would, shall
- Can, could
- May, might
- Should, had better, ought to
- Must
Công thức chung khi sử dụng các model verb:
Subject + Model Verb+ bare inf
Ex: She will leave New York tomorrow
Trơ động từ Be
Be + V_ing: Các th́ tiếp diễn
Ex: He is playing guitar in class room
Be + Past participle: Thể bị động
The box was brought yesterday.
Trợ động từ Have
Have/has/ had/ Past participle
Dùng trong các th́ hoàn thành
Ex: John realized that he had left his violin on the bus
Trợ động từ Do
Thường dùng trong các câu hỏi Yes, no; câu phủ định hay câu hỏi đuôi.
Do + bare Inf
Ex: Somebody wanted a drink, didn’t they?
Trên đây là những trợ động từ cơ bản, quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh thi đại học khối D. Ngoài ra học sinh cũng cần chú ư đế một số trợ động từ thông dụng khác như: Be going to, used to, have to, be get used to, should have, could have, must have.
- Các th́ trong tiếng Anh

Có tất cả 12 th́ trong tiếng Anh mà học sinh cần ghi nhớ. Đây là phần ngữ pháp tiếng Anh thông dụng mà bất cứ ai học tiếng Anh cũng cần nhớ.

Cách sử dụng chi tiết 12 th́ trong tiếng Anh
ccbook.vn/doc-tin/21-chu-de-ngu-phap-tieng-anh-cho-nguoi-mat-goc/

Với phần ngữ pháp về th́, học sinh nên làm nhiều bài tập để ghi nhớ kiến thức. Nếu không nắm chắc các phần này các em sẽ rất dễ nhầm lẫn công thức cũng như cách sử dụng. Đặc biệt những câu hỏi kết hợp nhiều th́ với nhau, học sinh cần thật sự tỉnh táo và linh hoạt.
- Thể bị động- phần ngữ pháp tiếng Anh đại học khối D không thể bỏ qua

Cấu trúc: Subject + finite form of to be + Past Participle
Cách dùng: Câu bị động được sử dụng khi ta muốn nhấn mạnh vào hành động trong câu.
ex: My bike was stolen
- Infinitives & Gerunds- Danh động từ nguyên mẫu

+ Remember/forget to inf: Nhớ/quên phải làm ǵ
Ex: Please remember to return the book tomorrow.
Forget/remember + V_ing: Quên/ nhớ đă làm ǵ
I’m sure I locked the door. I clearly remember locking it.
+ Regret to V: hối tiếc/tiếc phải làm ǵ
Regret + V_ing: Tiếc/hối tiếc v́ điều ǵ đă xảy ra
+ Stop to V: Dừng lại để làm việc ǵ đó
Stop+ V_ing: Dừng hẳn việc đang làm
+ Try to V: Cố gắng làm điều ǵ
Try + V_ing: Thử làm điều ǵ
+ Những động từ chỉ tri giác như: Hear, see, notice + object + bare- inf.
I saw Tom get into his car and drive away.
Các chủ điểm ngữ pháp phức tạp


Trong phần kiến thữ nghữ pháp tiếng Anh ôn thi đại học khối D th́ các chủ điểm về các loại mệnh đề, tật tự của tính từ... là những phần phức tạp. Những kiến thức này thường rơi vào câu hỏi khó nên học sinh cần đặc biệt chú ư. Các em rất dễ bị nhầm lẫn giữa các phần với nhau.
- Các loại mệnh đề trong ngữ pháp tiếng Anh

Câu điều kiện
Loại câu điều kiện Công thức Sử dụng Ví dụ
0 If + S + V(s,es), S+ V(s,es)/câu mệnh lệnh Câu điều kiện dùng để diễn tả một thói quen hay sự thật hiển nhiên
1 If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall…… + Vo Câu điều kiện diễn tả hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai If the weather is nice, I will go swimming tomorrow.
2 If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should…+ Vo Câu điều kiện không có thật ở hiện tại If I were you, I would follow her advice.
3 If + S + Had + V3/Ved, S + would/ could…+ have + V3/Ved Câu điều kiện không có thật trong quá khứ If I had studied the lessons, I could have answered the questions.
kết hợp If + S + had + V3/Ved, S + would + Vo If she hadn't stayed up late last night, she wouldn't be so tired now.

Trong câu điều kiện, hai mệnh đề trong câu có thể đổi chỗ cho nhau. Mệnh đề chính đứng trước trong cau sẽ không cần dấu phẩy và ngược lại.
Ngoài ra học sinh cũng cần chú ư đến các câu điều kiện đảo ngược. Đây là phần ngữ pháp tiếng Anh ôn thi đại học khối D khó.
- Đảo ngữ ở câu điều kiện loại 1 : should + S + Vo, S + Will +Vo
- Đảo ngữ ở câu điều kiện loại 2: Were + S + to + Vo, S + Would + Vo
- Đảo ngữ ở câu điều kiện loại 3: Had + S + V3/Ved, S + Would have + V3/Ved
- Mệnh đề với wish, if only
S + wish (simple past / past subjunctive). Ao ước ở hiện tại
Ex: I wish i had a new car
S + wish (past perfect / past perfect subjunctive): ao ước ở quá khứ
I wish hadn't left her alone on that day
- Các câu chỉ mục đích
to Inf
in order to Inf
in order for s.o to Inf
so as (not) to Inf
- Các câu chỉ kết quả
So that+ Clause: Để mà
in order that + Clause
- Mệnh đề quan hệ - Phần ngữ pháp tiếng Anh "khó nhằn"

Với mệnh đề quan hệ, học sinh cần hệ thống lại những kiến thức sau:
- Mệnh đề quan hệ thay thế chủ ngữ với which, who
- Mệnh đề quan hệ để thay thế cho tân ngữ với whom và which
- Mệnh đề quan hệ với That
- Mệnh đề quan hệ chỉ sự sở hữu với whose
- Các trạng từ quan hệ when, where, why
- Dạng rút gọn của các mệnh đề quan hệ
- Các từ diễn tả về số lượng


Những từ tiếng Anh dùng để diễn tả về số lượng trong câu mà học sinh nào cũng cần ghi nhớ.
some/an


most/most of
many/a large number of/a great number of/a lot of/lots of + plural Noun
a few/few + plural Noun- danh từ đếm được
a little/little + Uncountable Noun- danh từ không đến được- Sự ḥa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Học sinh cần chú ư đến sự ḥa hợp giữa chủ ngữ và động từ khi trong câu có xuất hiện những cụm từ dưới đây:
either... or...
neither... nor...
not only... but also...
with
together with
along with
as well as
and
both... and..
- Trật tự của tính từ
Các em sẽ cần học thuộc công thức về trật tự của các tính từ:
Number + Quality + Size + Age + Color + Origin + Material + Noun
Ex: a small black plastic bag
Trên đây là 9 chủ điểm ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học khối D. Nắm chắc các chủ điểm ngữ pháp này và vận dụng một cách thành thạo sẽ giúp các em hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.
Sách tổng hợp đầy đủ nhất phần ngữ pháp tiếng Anh ôn thi đại học khối D

Kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cấp 3 là rất rộng, không có phần kiến thức nào chắc chắn sẽ được lược bỏ trong đề thi. Điều này khiến rất nhiều em bị mất gốc tiếng Anh cảm thấy lo sợ. Đặc biệt là những em năm nay đang học cuối cấp. Nhớ lại kiến thức năm 11 c̣n khó chứ chưa nói đến năm lớp 10.
Nhưng với cuốn sách Đột phá 8+ ḱ thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh các em có thể quên đi nỗi lo lắng trên. Cuốn sách tổng hợp kiến thức của cả 3 năm học, hệ thống các phần ngữ pháp trọng tập một cách chi tiết nhất. So song với lư thuyết sẽ có các mẫu câu ví dụ và bài tập minh họa để các em hiểu sâu, hiểu nhanh.
Bên cạnh đó, sách c̣n tặng kèm các em 3 tiện ích: Xem video bài giảng, làm bài thi thử trên CCTest và tham gia nhóm giải đáp học tập 24/24 trên facebook.
Cuốn sách nằm trong bộ sách Đột phá 8+ ḱ thi THPT Quốc gia 2018 do CCBook phát hành. Để t́m hiểu kỹ hơn về bộ sách các em có thể tham khảo thêm tại ccbook.vn.
Hy vọng bài viết " 9 chủ đề ngữ pháp tiếng Anh ôn thi đại học khối D" đă giúp ích các em hệ thống lại kiến thức cơ bản. Điều quan trọng là các em hăy cố gắng chăm chỉ làm thật nhiều bài tập, luyện đề để nâng cao kỹ năng làm bài thi tốt hơn.