Why uses that in the following sentence "that's our guests!" ?

Câu : that's our guests
ḿnh lấy trong VOA , ḿnh tưởng guests số nhiều th́ phải dùng those chẳng hạn,
ḿnh nghĩ dùng those để chỉ cái kia dạng số nhiều, c̣n câu này chắc chỉ chắc là khách đến rồi, mong ai đó giải thích kỹ và ngọn ngành giúp ḿnh.
kiểu như ḿnh cũng hiểu hiểu nhưng ko biết diễn đạt thế nào!