Câu lạc bộ luyện nói Tiếng Anh tại nhà dành cho những bạn đang muốn tập trung và phát triển kỹ năng Nói tiếng anh của ḿnh (English Speaking Skills). Những bạn nào đang thật sự cần có một môi trường luyện nói tiếng anh nhưng bận rộn với thời gian học, công viêc làm th́ có thể tham gia.


Đây là một club cho cộng đồng người Việt muốn luyện nói tiếng anh nên hoàn toàn miễn phí. Sẽ có nhiều Group nhỏ với nhiều level để bạn tham gia và t́m partner luyện nói cho bản thân ḿnh. Ngoài ra, các bạn nào hoạt động tích cực, năng động có thể join những buổi 1 vs 1 (1 nói 1) với admin của Club đang sống và dạy học tại US.

Các bạn có thể add Skype nick: live:minhle61000