Không phải ai cũng có khiếu viết văn hay, phải viết văn bằng ngoại ngữ th́ công việc này không hề đơn giản chút nào. Tư duy viết văn của người Anh khác hoàn toàn so với lối viết văn của người Việt. Nếu như bạn đang có nhu cầu tham gia các khóa luyện thi TOEIC và muốn hoàn thành tốt phần thi Writing của ḿnh, hăy cùng tham khảo cách viết một bài tiểu luận hoàn chỉnh dưới đây.
Đoạn văn thứ nhất: Mở bài
Đoạn văn đầu tiên của bài từ 3-5 câu nhằm: thu hút sự quan tâm của độc giả, đưa ra chủ đề cho toàn bài. Các câu văn đầu tiên trong bài phải tập trung thu hút sự quan tâm của người đọc. Bạn nên sử dụng các từ mô tả, câu hỏi tu từ hoặc một câu chuyện thú vị có liên hệ với chủ đề mà bạn sắp viết.
Câu văn cuối đoạn văn mở bài phải là câu chốt- đưa ra ư kiến của bản thân. Các câu văn đầu tiên thường là câu dẫn dắt vào chủ đề và lôi cuốn người đọc. Nhưng câu kết đoạn cần phải cho người đọc thấy được ư kiến của bạn về vấn đề mà bạn đă đưa ra và về quan điểm mà bạn sắp tŕnh bày trong phần tới. Sau đây là ví dụ minh họa về phần mở bài cho câu hỏi: “Do you think teenagers should have jobs while they are still students?”
“I’ve worked ever since I was twelve. As a teenager, I cleaned houses for my family members, made banana splits at an ice cream parlor, and waited tables at various restaurants. I did it all while carrying a pretty good grade point average in school, too! I definitely believe that teenagers should have jobs while they are still students because a job teaches discipline, earns them cash for school, and keeps them out of trouble. “I definitely believe that teenagers should have jobs while they are still students because a job teaches discipline, earns them cash for school, and keeps them out of trouble”.
Đoạn văn 2-4: Tŕnh bày và chứng minh quan điểm
Bạn đă đưa ra chủ đề cho bài văn của ḿnh, công việc trong 3 đoạn văn tiếp theo bạn sẽ phải giải thích luận điểm của ḿnh bằng các ví dụ minh họa cụ thể có thể là trong đời sống, văn học và đi kèm là số liệu, tin tức.
+ Đoạn văn số 2: Đưa ra luận chứng đầu tiên cho luận điểm của ḿnh. Ví dụ: Teenagers should have jobs while they are still students because a job teaches discipline.
+ Đoạn văn số 3: Đưa ra luận chứng thứ 2: Ví dụ: Teenagers should have jobs while they are still students because a job earns them cash for school.
+ Đoạn văn số 4: Đưa ra luận chứng thứ 3: Ví dụ: Teenagers should have jobs while they are still students because a job keeps them out of trouble.
Trong mỗi một đoạn văn, câu đầu tiên được gọi là câu chốt của đoan văn, tŕnh bày luận chứng về luận điểm bạn đă đặt ra trong phần mở bài. Sau câu mở đoạn, bạn nên viết từ 3-4 câu để giải thích. Câu cuối của mỗi đoạn nên dùng các liên từ để chuyển tới đoạn tiếp theo.
Đoạn văn số 5: Kết bài
Khi bạn đă hoàn thành xong phần mở bài, thân bài, sử dụng các liên từ một cách hợp lư, nhuần nhuyễn để bài văn mượt mà, bạn cần hoàn thành bước cuối cùng đó là: kết bài. Phần kết bài nên viết trong khoảng 3-5 câu nhằm tổng kết các ư mà đă đưa ra trước đó. Bằng các biện pháp như tu từ, giai thoại, trích dẫn, hăy để lại một cái kết mang ấn tượng khó phai trong ḷng người đọc
Ví dụ:
“I can’t speak for anyone else, but my experience has taught me that having a job while being a student is a very good idea. Not only does it teach people to have character in their lives, it can give them the tools they need to succeed like money for college tuition or a good reputation. Sure, it’s hard to be a teenager without the added pressure of a job, but with all the benefits of having one, it’s too important not to make the sacrifice. Like Mike would say, “Just do it.”