Bạn nên tham gia vào một số trang web đưa ra ư kiến cho người đọc tranh luận như helium, debate, idebate. Các trang web này sẽ có các bài viết phân tích Đồng Ư và Không Đồng Ư một vấn đề nào đó. Bạn hoàn toàn có thể vào xem, chép lại tranh luận của cả 2 phía rồi tự viết bài của ḿnh.

Ngoài ra trang TED.com có rất nhiều bài nói chuyện hay, là nguồn ư tưởng mới và phong phú cho bài viết và nói.
Các bạn có thể sắm một quyển vở dày, giấy đẹp. Chia ra các chủ đề theo quyển Vocabulary for IELTS: Giáo dục, Khoa học – công nghệ, Môi trường, Du lịch, Nghệ thuật, Xă hội, Y tế…. Sau khi gom từ vựng, hàng ngày ḿnh giở vở ra coi, cứ coi đi coi Rồi đặt câu, viết thành đoạn.

Dần dần như vậy, bạn sẽ cải thiện được khả năng miêu tả và viết.
Một điều rất quan trọng nữa là không nên chép theo mẫu câu ai đó đă làm v́ người giám khảo (examiner) được đào tạo để phát hiện điều này.