. Khóa Toeic A (2 triệu 8, 22 buổi, 3 buổi/tuần)
- Đối tượng: Dành cho đối tượng có kiến thức ngữ pháp vững chắc nhưng chưa bài
bản theo Toeic. Đầu vào 300 – 350+
- Mục tiêu: nâng điểm nhanh chóng, từ 450 – 600+
- Nội dung khóa học:
Về cơ bản giống khóa Pre Toeic. Điểm khác biệt đó là các kiến thức không c̣n ở
cấp độ làm quen mà đẩy lên cấp độ phát triển cả ngữ pháp và từ vựng. Học viên
c̣n được cung cấp thêm các mẹo, tips làm bài

+ Phát triển vốn từ vựng thường gặp trong bài thi
+ Nắm được kĩ năng làm bài, nhận diện bẫy và cách tránh bẫy bằng các mẹo.

5. Khóa Toeic B (3 triệu 4, 22 buổi, 3 buổi/tuần)
- Đối tượng: đă nắm chắc kiến thức, muốn chinh phục điểm cao. Đầu vào > 450+
- Mục tiêu: 650 – 800+
- Nội dung:
Ngoài ôn tập lại các kiến thức ngữ pháp đă học ở khóa Toeic A, ở khóa Toeic B
học viên được học thêm các chỉ điểm ngữ pháp hoàn toàn mới chưa từng học ở
khóa A hay PT. Các chủ đề này thường là những câu khó. Học viên sẽ được luyện
đề, dự đoán được xu hướng của đề, rèn luyện phản ứng nhanh với bẫy trong đề thi.
+ Nắm được chủ đề quan trọng, thường gặp (nâng cao hơn và không có so với PT
& TCA)
+ Dự đoán được xu thế ra đề, nâng cao khả năng ứng biến và nhận diện các bẫy
+ Luyện nhiều bài tập tương đương với bài thi thật
+ Nâng cao khả năng kiểm soát thời gian, phan chia thời gian làm bài