LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC:

1. Ngữ pháp Cơ bản : 2.400.000 VNĐ
Thứ 3,5 : 18h- CN : 15h45
Dự kiến khai giảng ngày 03/03/2018

2. PRE TOEIC : 2.600.000 VNĐ

+) Thứ 2,4,6: 18h- 19h30
Dự kiến khai giảng ngày 09/03/2018

+) Thứ 2,4,6: 19h45- 21h15
Dự kiến khai giảng ngày 28/02

3. TOEIC A : 2.800.000 VNĐ

+) Thứ 2,4,6: 18h- 19h30
Dự kiến khai giảng ngày 05/03

+) THứ 2,4,6: 19h45- 21h15
Dự kiến khai giảng ngày 09/03

+) Thứ 3,5 :18h - CN : 15h45
Dự kiến khai giảng ngày 08/03

4. TOEIC B : 3.400.000VNĐ


+) Thứ 3,5: 18h _ CN: 15h45
Dự kiên khai giảng ngày 06/03

+) Thứ 2,4,6: 9h- 10h30
Dự kiến khai giảng ngày 05/03

Tư vấn miễn phí : http://www.onthitoeic.vn/dang-ky-tu-van-mien-phi/