Trong bài thi TOEIC, chúng ta hăy cố gắng chú ư đến một số NOUNS và ADJs đi với giới từ TO dưới đây nha. So với các giới từ khác, giới từ “To” đặc biệt hơn, và ít gặp hơn. Đồng thời nhiều bạn hay nhầm với “To” trong “To Verb infinitive”. Nhớ là trong các trường hợp dưới đây, To + Noun – Danh từ các bạn nhé!
- Commitment/dedication to work: sự cống hiến, tận tụy với công việc
- Contribution to society: sự đóng góp cho xă hội
- Opposition to the war: sự phản đối chiến tranh
- Objection to the argument: sự không đồng t́nh đối với tranh căi
- Be contrary to common sense: đối nghịch với hiểu biết thông thường
- Be superior to the competitors: cao cấp hơn đối thủ
- Be prior to the departure: trước giờ khởi hành

Tư vấn miễn phí http://www.onthitoeic.vn/dang-ky-tu-van-mien-phi/