Khóa Toeic Speaking and Writing ( 3.400.000 CNĐ, 22 buổi )
- Đối tượng: Dành cho sinh viên , người đi làm làm việc
trong môi trường nước
ngoài, muốn cải thiện kĩ năng giao tiếp, chưa biết
viết CV, thư xin việc, cần viết
email cho đồng nghiệp, đối tác
- Mục tiêu:
Học viên sẽ được hoàn thành thiện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết, đặc biệt về
cách phát âm, ngữ điệu câu, ngắt nghỉ câu phù hợp.
Có khả năng giao tiếp và phản ứng nhanh nhạy trong công
việc bằng tiếng Anh
Biết cách tŕnh bày bang tiếng Anh qua các t́nh huống
hay gặp trong công việc,
thuyết tŕnh và bảo vệ ư kiến ḿnh
Biết cách viết mail, gửi mail bằng Tiếng Anh hoặc
đưa ra ư kiến phàn nàn về vấn
đề nào đó
- Nội dung:
Speaking: học phát âm (nhấn trọng âm, ngữ điệu),
giao tiếp trogn công việc qua
các câu hỏi trong đề thi và t́nh huống,
sự việc thường xuất hiện khi làm việc trong
môi trường quốc tế.
Writing: xử lí các nghiệp vụ trong văn pḥng
(viết email, yêu cầu thông tin, giải
thích, giải quyết phàn nàn, khiếu nại)

Cấu trúc đề TCSW
1. Speaking : 6 phần ( 12 Câu hỏi)
Đọc to phần phát âm
Miêu tả tranh (1 tranh)
Trả lời câu hỏi (3 câu)
Trả lời câu hỏi dựa trên thông tin có sẵn
(Câu hỏi sẽ phải tự nghe)
Đưa ra giải pháp đối với 1 t́nh huống
Tŕnh bày quan điểm cá nhân

2.Writing: 3 Phần (8 câu)
Viết 1 câu miêu tả bức tranh theo gợi ư cho