TOEIC ACADEMY
Khóa Toeic B (3 triệu 4, 22 buổi, 3 buổi/tuần)
- Đối tượng: đă nắm chắc kiến thức, muốn chinh
phục điểm cao.
Đầu vào > 450+
- Mục tiêu: 650 – 800+
- Nội dung:
Ngoài ôn tập lại các kiến thức ngữ pháp đă học
ở khóa Toeic A,
ở khóa Toeic B
học viên được học thêm các chỉ điểm ngữ pháp
hoàn toàn
mới chưa từng học ở
khóa A hay PT. Các chủ đề này thường
là những câu khó.
Học viên sẽ được luyện
đề, dự đoán được xu hướng của đề, rèn luyện
phản ứng nhanh
với bẫy trong đề thi.
+ Nắm được chủ đề quan trọng, thường gặp
(nâng cao hơn và không có so với PT
& TCA)
+ Dự đoán được xu thế ra đề, nâng cao khả năng ứng biến và
nhận diện các bẫy
+ Luyện nhiều bài tập tương đương với bài thi thật
+ Nâng cao khả năng kiểm soát thời gian, phan chia thờ
i gian làm bài