Khóa Pre Toeic (2 triệu 6, 22 buổi, 3 buổi/tuần)
- Đối tượng dành cho người mới bắt đầu học Toeic nhưng muốn
thi Toeic, chưa có
kiến thức vững chắc cũng như kỹ năng làm bài, chưa nắm được cấu trúc bài thi.
Đầu vào 150 – 200+
- Mục tiêu: tăng 150 – 200+ so với đầu vào, biết nhiều ví dụ vfa các
cách dung
khác nhau về ngữ pháp, có vốn từ vựng cơ bản của Toeic, có them
kĩ năng nghe
- Nội dung:
+ Ở khóa này mặc dù học viên vẫn sẽ được hệ thống lại ngữ pháp
ở các chủ đề
tương tự như khóa NPCB nhưng về ngữ nghĩa và cách sử dụng sẽ
khác khóa
NPCB. Học viên sẽ học các kiến thức Ngữ pháp theo các chủ điểm
ngữ pháp cơ
bản quan trọng của Toeic.
+ Tích lũy được vốn từ vựng liên quan đền: tài chính, ngân hang,
kinh tế, quản lí,
môi trường, quảng cáo,…
+ Bước đầu phân biệt Anh – Anh và Anh -Mỹ
+ Kết thúc khóa học, học viên sẽ nắm chắc được cấu trúc đề
Toeic, cơ bản làm
quen với các chủ điểm ngữ pháp và chủ đề từ vựng lien quan đến đề Toeic
+ Sử dụng phương pháp học Blended learning để phát triển thêm
kỹ năng nghe và
đọc, có nhiều bài tập online dành cho học viên ở Trung tâm