. Khóa Toeic B (3 triệu 4, 22 buổi, 3 buổi/tuần)
- Đối tượng: đă nắm chắc kiến thức, muốn chinh phục điểm cao.
Đầu vào 450+
- Mục tiêu: 650 – 800+
- Nội dung:
Ngoài ôn tập lại các kiến thức ngữ pháp đă học
ở khóa Toeic A,
ở khóa Toeic B
học viên được học thêm các chỉ điểm ngữ pháp hoàn toàn mới
chưa từng học ở
khóa A hay PT. Các chủ đề này thường là những câu khó.
Học viên sẽ được luyện
đề, dự đoán được xu hướng của đề, rèn luyện phản ứng nhanh
với bẫy trong đề thi.
+ Nắm được chủ đề quan trọng, thường gặp
(nâng cao hơn và không có so với PT
TCA)
+ Dự đoán được xu thế ra đề, nâng cao khả năng ứng biến
và nhận diện các bẫy
+ Luyện nhiều bài tập tương đương với bài thi thật
+ Nâng cao khả năng kiểm soát thời gian, phan chia
thời gian làm bài