Khóa Toeic A (2 triệu 8, 22 buổi, 3 buổi/tuần)
- Đối tượng: Dành cho đối tượng có kiến thức ngữ pháp vững chắc nhưng chưa bài
bản theo Toeic. Đầu vào 300 – 350+
- Mục tiêu: nâng điểm nhanh chóng, từ 450 – 600+
- Nội dung khóa học:
Về cơ bản giống khóa Pre Toeic. Điểm khác biệt đó là các kiến thức không c̣n ở
cấp độ làm quen mà đẩy lên cấp độ phát triển cả ngữ pháp và từ vựng. Học viên
c̣n được cung cấp thêm các mẹo, tips làm bài

+ Phát triển vốn từ vựng thường gặp trong bài thi
+ Nắm được kĩ năng làm bài, nhận diện bẫy và cách tránh bẫy bằng các mẹo.