Bài tập 1: Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1. Young people ______ obey their parents.
a. must
b. may
c. will
d. ought to
Câu 2. Laura, you and the kids just have dinner without waiting for me. I ______ work very hard today.
a. can
b. may
c. should
d. would
Câu 3. I ______ be delighted to show you round the factory.
a. ought to
b. would
c. might
d. can
Câu 4. Leave early so that you ______ miss the bus.
a. didn’t
b. won’t
c. shouldn’t
d. mustn’t
Câu 5. Jenny's engagement ring is enormous! It ______ have cost a fortune
a. must
b. might
c. will
d. should
Câu 6. You ______ to write them today.
a. should
b. must
c. had
d. ought
Câu 7. I hope I ______ find it.
a. will
b. shall
c. could
d. mustHướng dẫn giải:


Bài tập 1:
Câu 1. a
Câu 2. c
Câu 3. b
Câu 4. b
Câu 5. a
Câu 6. d
Câu 7. aBài tập 2: Chuyển các động từ khuyết thiếu sau từ dạng hiện tại sang quá khứ

 • can -> ........
 • shall -> ........
 • may -> ........
 • have to -> ........
 • ought to -> ........
 • will -> ........

Hướng dẫn giải:

Bài tập 2:

 • can -> could
 • shall -> should
 • may -> might
 • have to -> had to
 • ought to -> ought to
 • will -> would

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GIẢM 50% HỌC PHÍ + TẶNG KHÓA HỌC 1.200.000 đ khi đăng kư khóa học bất kỳ tại TOEIC Academy từ ngày 13/1-19/1


 • Tặng ngay 01 khóa học đó cho bạn bè của bạn khi đăng kư 01 khóa học bất kỳ (giảm 50% học phí mỗi bạn)
 • Tặng thêm khóa giải đề TOEIC trị giá 1.200.000đ
 • Tặng thêm khi đăng kư theo lộ tŕnh học: giảm 500.000đ khi đăng kư 2 khóa, 1.000.000đ khi đăng kư 3 khóa, 1.700.000đ khi đăng kư 4 khóa
 • Cam kết đầu ra TOEIC bằng văn bản cho tất cả các trường hợp làm test đầu vào và làm cam kết văn bản
* Điều kiện áp dụng:

 • Áp dụng cho các khóa học trong tháng 1/2018
 • Người được tặng khóa học phải là người chưa từng học tại Trung tâm
 • Người được nhận khóa học phải đến Trung tâm làm đăng kư trong ṿng 5 ngày kể từ ngày được tặng khóa học

TOEIC ACADEMY – HỆ THỐNG CƠ SỞ TẠI HÀ NỘI
* CS1: Số 8, Ngơ 14, Hồ Đắc Di, Đống Đa – Tel: 04 3513 4124 – 0965 721 551
* CS2: Số 4, Ngách 16, Ngơ 37, Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng – Tel: 04 3215 1005 – 0982 499 426
* CS3: Số 8, Ngơ 14 (Ngơ Vinmart+), Phố Dương Khuê (Sau Đại học Thương Mại), Mai Dịch – Tel: 043 200 3040 – 0966 924 390