Bài tập sắp xếp tính từ trong tiếng anh

T́m các tính từ trong đoạn văn sau và phân loại chúng và các ô thuộc thể loại tính từ tương ứng

To me, one of my good friends is Phong. Phong is seventeen. He has brown hair, a broad forehead, a straight nose and blue eyes. He is very good-looking. He has a kind heart and is easy to get on with everybody. We have been friends for a very long time. We are the best pupils in our class. Nam is always at the top. He is good at every subject, but he never shows pride in his abilities and always tries to learn harder.
Loại tính từ
Tính từ
Opinion (ư kiến)
Size (kích thước)
Age (tuổi thọ)
Shape (H́nh dạng)
Color (Màu sắc)
Origin (Nguồn gốc)
Material (Chất liệu)
Purpose (Mục đích)
Phân loại các tính từ sau vào ô đúng thể loại của chúng

interesting round great pink young old long oval rectangular square thick Vietnamese grey woolen thin attractive black racing walking
Loại tính từ
Tính từ
Opinion (ư kiến)
Size (kích thước)
Age (tuổi thọ)
Shape (H́nh dạng)
Color (Màu sắc)
Origin (Nguồn gốc)
Material (Chất liệu)
Purpuse (Mục đích)
Chọn đáp án đúng

1. _____________
A. a pair of sport new French shoes
B. a pair of new sport French shoes
C. a pair of new French sport shoes
D. a pair of French new sport shoes
2. _____________
A. a young tall beautiful lady
B. a tall young beautiful lady
C. a beautiful young tall lady
D. a beautiful tall young lady
3. _____________
A. an old wooden thick table
B. a thick old wooden table
C. a thick wooden old table
D. a wooden thick old table
4. _____________
A. a modern Vietnamese racing car
B. a Vietnamese modern racing car
C. a racing Vietnamese modern car
D. a modern racing Vietnamese car
5. _____________
A. a new interesting English book
B. an English new interesting book
C. an interesting English new book
D. an interesting new English book.
Bài 4: Sắp xếp các câu tiếng anh sau thành câu đúng.
1. wedding/ dress/ she/ long/ wore/ white/ a. -> ………………………………………………………..
2. woman/ English/is/an/ young/ intelligent/ it. -> ………………………………………………………..
3. is/ bag/ this/ sleeping/ black/ a/ new. -> ………………………………………………………..
4. pink/ he/ house/ bought/ big/beautiful/ a. -> ………………………………………………………..
5. gave/ wallet/ him/ she/ brown/ small/ leather/ a. -> ………………………………………………………..
ĐÁP ÁN
Bài 1: To me, one of my good friends is Phong. Phong is seventeen. He has brown hair, a broad forehead, a straight nose and blue eyes. He is very good-looking. He has a kind heart and is easy to get on with everybody. We have been friends for a very long time. We are the best pupils in our class. Nam is always at the top. He isgood at every subject, but he never shows pride in his abilities and always tries to learn harder.
Loại tính từ
Tính từ
Opinion (ư kiến) Good, good-looking, kind, easy, best
Size (kích thước) Broad, long
Age (tuổi thọ)
Shape (H́nh dạng) straight
Color (Màu sắc) Brown, blue
Origin (Nguồn gốc)
Material (Chất liệu)
Purpuse (Mục đích)
Bài 2:
Loại tính từ
Tính từ
Opinion (ư kiến) Interesting, attractive
Size (kích thước) Thin, long, square, thick
Age (tuổi thọ) Young, old
Shape (H́nh dạng) Round, oval, rectangular, square
Color (Màu sắc) Pink, grey, black
Origin (Nguồn gốc) Vietnamese
Material (Chất liệu) woolen
Purpuse (Mục đích) Racing, walking
Bài 3: 1. C. a pair of new French sport shoes
2. D. a beautiful tall young lady
3. B. a thick old wooden table
4. A. a modern Vietnamese racing car
5. D. an interesting new English book.
Bài 4: 1. wedding/ dress/ she/ long/ wore/ white/ a. -> She wore a long white wedding dress.
2. woman/ English/is/an/ young/ intelligent/ it. -> It is an intelligent young English woman.
3. is/ bag/ this/ sleeping/ black/ a/ new. -> This is a new black sleeping bag.
4. pink/ he/ house/ bought/ big/beautiful/ a. -> He bought a beautiful big pink house.
5. gave/ wallet/ him/ she/ brown/ small/ leather/ a. -> She gave him a small brown leather walleted.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIẢM 50% HỌC PHÍ + TẶNG KHÓA HỌC 1.200.000 đ khi đăng kư khóa học bất kỳ tại TOEIC Academy từ ngày 2/1-12/1


  • Tặng ngay 01 khóa học đó cho bạn bè của bạn khi đăng kư 01 khóa học bất kỳ (giảm 50% học phí mỗi bạn)
  • Tặng thêm khóa giải đề TOEIC trị giá 1.200.000đ
  • Tặng thêm khi đăng kư theo lộ tŕnh học: giảm 500.000đ khi đăng kư 2 khóa, 1.000.000đ khi đăng kư 3 khóa, 1.700.000đ khi đăng kư 4 khóa
  • Cam kết đầu ra TOEIC bằng văn bản cho tất cả các trường hợp làm test đầu vào và làm cam kết văn bản
* Điều kiện áp dụng:

  • Áp dụng cho các khóa học trong tháng 1/2018
  • Người được tặng khóa học phải là người chưa từng học tại Trung tâm
  • Người được nhận khóa học phải đến Trung tâm làm đăng kư trong ṿng 5 ngày kể từ ngày được tặng khóa học

TOEIC ACADEMY – HỆ THỐNG CƠ SỞ TẠI HÀ NỘI
* CS1: Số 8, Ngơ 14, Hồ Đắc Di, Đống Đa – Tel: 04 3513 4124 – 0965 721 551
* CS2: Số 4, Ngách 16, Ngơ 37, Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng – Tel: 04 3215 1005 – 0982 499 426
* CS3: Số 8, Ngơ 14 (Ngơ Vinmart+), Phố Dương Khuê (Sau Đại học Thương Mại), Mai Dịch – Tel: 043 200 3040 – 0966 924 390