[LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 1/2018]
Học viên TOEIC ACADEMY gửi tới các bạn sinh viên lịch khai giảng tháng 1/2018 các lớp NGỮ PHÁP CƠ BẢN VÀ PRE-TOEIC ( mục tiêu 300-350+)
1. Lớp NGỮ PHÁP CƠ BẢN
Lịch học : Thứ 3,5 : 18h00 – CN 15h45
Thời lượng : 30h ( 20 buổi)
Học phí : 2 400 000 VNĐ
Khai giảng : Thứ 5 – 04/01/2018

2. Lớp NGỮ PHÁP CƠ BẢN
Lịch học : Thứ 2,4,6 : 18h00 – 19h30
Thời lượng : 30h ( 20 buổi)
Học phí : 2 400 000 VNĐ
Khai giảng : Thứ 4 – 03/01/2018

3. Lớp PRE – TOEIC ( mục tiêu 300 – 350+)
Lịch học : Thứ 2,4,6 :19h45-21h15
Thời lượng : 33h ( 22 buổi)
Học phí : 2 600 000
Khai giảng : Thứ 4 – 03/01/2018

4. Lớp PRE – TOEIC ( mục tiêu 300 – 350+)
Lịch học: Thứ 2,4,6 : 18h00 - 19h30
Thời lượng : 33h ( 22 buổi )
Học phí : 2 600 000
Khai giảng : Thứ 4 – 03/01/2018

Các bạn lưu lại và đăng kư lịch học phù hợp nhé )))
CHÚC BUỔI SÁNG TỐT LÀNH!!!!!