Th́ quá khứ hoàn thành (Past Perfect)

1. Định nghĩa th́ quá khứ hoàn thành

Th́ quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành động này đều đă xảy ra trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước th́ dùng th́ quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau th́ dùng th́ quá khứ đơn.
2. Cách dùng th́ quá khứ hoàn thành

Cách dùng Ví dụ
Khi hai hành động cùng xảy ra trong quá khứ, ta dùng th́ quá khứ hoàn thành cho hành động xảy ra trước và quá khứ đơn cho hành động xảy ra sau. I met them after they had divorced each other. (Tôi gặp họ sau khi họ ly dị nhau.)Lan said she had been chosen as a beauty queen two years before. (Lan nói rằng trước đó hai năm, cô ta từng được chọn làm hoa hậu.)

An idea occured to him that she herself had helped him very much in the everyday life. (Hắn chợt nghĩ ra rằng chính cô ta đă giúp hắn rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày.)
Th́ quá khứ hoàn thành diễn tả hành động đă xảy ra và đă hoàn tất trước một thời điểm trong quá khứ, hoặc trước một hành động khác cũng đă kết thúc trong quá khứ. We had had lunch when she arrived. (Khi cô ấy đến chúng tôi đă ăn trưa xong.)
Khi th́ quá khứ hoàn thành thường được dùng kết hợp với th́ quá khứ đơn, ta thường dùng kèm với các giới từ và liên từ như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, untill, as soon as, no sooner…than No sooner had he returned from a long journey than he was ordered to pack his bags.(Anh ta mới đi xa về th́ lại được lệnh cuốn gói ra đi.)When I arrived John had gone away.(Khi tôi đến th́ John đă đi rồi.)
Yesterday, I went out after I had finished my homework.
(Hôm qua, tôi đi chơi sau khi tôi đă làm xong bài tập.)
Hành động xảy ra như là điều kiện tiên quyết cho hành động khác I had prepared for the exams and was ready to do well.Tom had lost twenty pounds and could begin anew.
Trong câu điều kiện loại 3 để diễn tả điều kiện không có thực If I had known that, I would have acted differently.She would have come to the party if she had been invited.
Hành động xảy ra trong 1 khoảng thời gian trong quá khứ, trước 1 mốc thời gian khác I had lived abroad for twenty years when I received the transfer.Jane had studied in England before she did her master’s at Harvard.
3. Công thức th́ quá khứ hoàn thành

Câu khẳng định
Câu phủ định
Câu nghi vấn
S + had + VpII
Ví dụ:
– He had gone out when I came into the house. (Anh ấy đă đi ra ngoài khi tôi vào nhà.)
– They had finished their work right before the deadline last week .(Họ đă hoàn thành công việc của họ ngay trước hạn chót vào tuần trước.)
S + hadn’t + VpII
CHÚ Ư:
– hadn’t = had not
Ví dụ:
– She hadn’t come home when I got into the house. (Cô ấy vẫn chưa về nhà khi tôi vào nhà.)
– They hadn’t finished their lunch when I saw them. (Họ vẫn chưa ăn xong bữa trưa khi trông thấy họ).
Had + S + VpII ?
Trả lời: Yes, S + had.
No, S + hadn’t.
Ví dụ:
– Had the film ended when you arrived at the cinema? (Bộ phim đă kết thúc khi bạn tới rạp chiếu phim phải không?)
Yes, it had./ No, it hadn’t

4. Dấu hiệu nhận biết th́ quá khứ hoàn thành


Trong câu có các từ:
– when: Khi
V́ dụ: When they arrived at the airport, her flight had taken off. (Khi họ tới sân bay, chuyến bay của cô ấy đă cất cánh.)
– before: trước khi (Trước “before” sử dụng th́ quá khứ hoàn thành và sau “before” sử dụng th́ quá khứ đơn.)
Ví dụ: She had done her homework before her mother asked her to do so. (Cô ấy đă làm bài tập về nhà trước khi mẹ cô ấy yêu cầu cô ấy làm như vậy.)
– After: sau khi (Trước “after” sử dụng th́ quá khứ đơn và sau “after” sử dụng th́ quá khứ hoàn thành.)
Ví dụ: They went home after they had eaten a big roasted chicken. (Họ về nhà sau khi đă ăn một con gà quay lớn.)
– by the time (vào thời điểm)
Ví dụ: He had cleaned the house by the time her mother came back. (Cậu ấy đă lau xong nhà vào thời điểm mẹ cậu ấy trở về.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TR̀NH “ĐĂNG KƯ 1 KHÓA HỌC, TẶNG THÊM 2 KHÓA HỌC” từ ngày 25/12-29/12 khi đăng kư khóa học bất kỳ tại TOEIC Academy bạn sẽ được hưởng các ưu đăi sau:

Chương tŕnh chỉ áp dụng cho 20 bạn đăng kư đầu tiên:

  • Tặng ngay 01 khóa học đó cho bạn bè của bạn khi đăng kư 01 khóa học bất kỳ
  • Tặng thêm khóa giải đề TOEIC trị giá 1.200.000đ
  • Tặng thêm khi đăng kư theo lộ tŕnh học: giảm 500.000đ khi đăng kư 2 khóa, 1.000.000đ khi đăng kư 3 khóa, 1.700.000đ khi đăng kư 4 khóa
  • Cam kết đầu ra TOEIC bằng văn bản cho tất cả các trường hợp làm test đầu vào và làm cam kết văn bản

* Điều kiện áp dụng:

  • Áp dụng cho các khóa học trong tháng 12/2017 và 1/2018
  • Người được tặng khóa học phải là người chưa từng học tại Trung tâm
  • Người được nhận khóa học phải đến Trung tâm làm đăng kư trong ṿng 5 ngày kể từ ngày được tặng khóa học

TOEIC ACADEMY – HỆ THỐNG CƠ SỞ TẠI HÀ NỘI
* CS1: Số 8, Ngơ 14, Hồ Đắc Di, Đống Đa – Tel: 04 3513 4124 – 0965 721 551
* CS2: Số 4, Ngách 16, Ngơ 37, Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng – Tel: 04 3215 1005 – 0982 499 426
* CS3: Số 8, Ngơ 14 (Ngơ Vinmart+), Phố Dương Khuê (Sau Đại học Thương Mại), Mai Dịch – Tel: 043 200 3040 – 0966 924 390