Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE 2018

Học tiếng Anh online mọi lúc mọi nơi chỉ với 149k

www.OnThiTOEIC.vn - Website Ôn thi TOEIC miễn phí

Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PHÍ


Top 15 Stats
Latest Posts Loading...
Loading...
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiện kết quả 1 đến 2 trong tổng số 2

Đề tài: 7 Cách tuyệt vời để làm thế nào đánh bại sự tŕ hoăn, bất ngờ ở cách thứ 5

 1. #1
  Tham gia ngày
  Sep 2010
  Bài gửi
  1
  Cám ơn
  0
  Được cám ơn 0 lần

  Red face 7 Cách tuyệt vời để làm thế nào đánh bại sự tŕ hoăn, bất ngờ ở cách thứ 5

  1. Follow your passion - Theo đam mê của bạn

  Don't do it because you think you are going to make a lot of money. Do it because you love it. Do it because you can have an impact. Do it because it’s what you are born to do.

  Đừng làm điều đó bởi v́ bạn nghĩ rằng bạn sẽ kiếm được nhiều tiền. Làm điều đó bởi v́ bạn yêu nó. Làm điều đó bởi v́ bạn có thể có một tác động. Làm điều đó bởi v́ đó là những ǵ bạn sinh ra để làm.

  "The key is not to worry about being successful, but to instead work toward being significant - and the success will naturally follow." - Oprah Winfrey

  Ch́a khóa là không phải lo lắng về thành công, mà thay vào đó là làm việc theo hướng có ư nghĩa - và thành công sẽ tự nhiên theo bạn

  2. Believe in yourself -Tin vào bản thân

  Trust in your abilities and know that if you are adding significant value to people’s lives, success will come even if it might not make sense at the beginning.
  Tin tưởng vào khả năng của bạn và biết rằng nếu bạn đang tạo ra giá trị đáng kể cho cuộc sống của mọi người, thành công sẽ đến ngay cả khi nó không có ư nghĩa ngay từ đầu.

  Believe that things will work out... follow your intuition and curiosity... trust your heart even when it leads you off the well-worn path... You have to trust that the dots will somehow connect in your future...

  Tin rằng mọi thứ sẽ phát huy tác dụng ... theo trực giác và ṭ ṃ của bạn ... tin tưởng vào trái tim của bạn ngay cả khi nó dẫn bạn khỏi con đường ṃn ṃn ... Bạn phải tin tưởng rằng những dấu chấm sẽ bằng cách nào đó sẽ kết nối trong tương lai của bạn ..

  3. Ignore your critics - Bỏ qua những lời phê b́nh của bạn

  If you are planning on doing something different, you are going to have critics. Have the faith that what you are doing is right and block out any negativity

  Nếu bạn đang có kế hoạch làm một cái ǵ đó khác biệt, bạn sẽ có những người chỉ trích. Có niềm tin rằng những ǵ bạn đang làm là đúng và ngăn chặn bất kỳ tiêu cực

  Everybody in Texas would tell me that they thought I was nuts trying to start Southwest Airlines. So sometimes, you need a little courage, too, just to buck popular opinion.

  Mọi người ở Texas sẽ nói với tôi rằng họ nghĩ rằng tôi đang cố gắng để bắt đầu Southwest Airlines. V́ vậy, đôi khi, bạn cũng cần một chút can đảm, chỉ để ư kiến phổ biến.

  4. Take action - Hành động

  The one thing that all successful entrepreneurs have in common is they got started! Stop sitting on the sidelines, waiting for the perfect time. There never is a perfect time.

  Một điều mà tất cả các doanh nhân thành công có điểm chung là họ đă bắt đầu! Ngừng ngồi bên lề, chờ đợi thời gian hoàn hảo. Không bao giờ có một thời gian hoàn hảo.

  A real decision is measured by the fact that you have taken a new action. If there’s no action, you have not truly decided. Never leave the site of setting a goal without taking some form of action

  Một quyết định thực sự được đo bằng thực tế là bạn đă thực hiện một hành động mới. Nếu không có hành động, bạn đă không thực sự quyết định. Không bao giờ rời khỏi vị trí đặt mục tiêu mà không cần thực hiện một số h́nh thức hành động

  5.Think big, start small -Hăy suy nghĩ lớn, bắt đầu nhỏ

  Have big dream but start small. Start part time if you have to. Start a service instead if a product if it is cheaper. The key is to take steps every day to move your idea forward

  Có ước mơ lớn nhưng bắt đầu nhỏ. Bắt đầu bán thời gian nếu bạn có. Bắt đầu một dịch vụ thay v́ nếu một sản phẩm nếu nó là rẻ hơn. Điều quan trọng là phải thực hiện các bước mỗi ngày để chuyển ư tưởng của bạn về phía trước.

  Start where you are with what you have. The secret of a big success is starting with a small success and dreaming bigger and bigger dreams. - John Johnson

  Bắt đầu từ nơi bạn ở với những ǵ bạn có. Bí mật của một thành công lớn bắt đầu với một thành công nhỏ và ước mơ lớn hơn và lớn hơn ước mơ. - John Johnson

  6. Don’t waste time - Không lăng phí thời gian


  Take those unproductive hours in front of the TV, playing games, or surfing the internet and turn them into useful blocks of time to your business step by step

  Thực hiện những giờ không hiệu quả trước tivi, chơi tṛ chơi, hoặc lướt internet và biến chúng thành những khoảng thời gian hữu ích cho công việc kinh doanh của bạn từng bước


  Time is your most important resource. You can do so much in ten minutes. Ten minutes; once gone is gone for good.

  Thời gian là nguồn lực quan trọng nhất của bạn. Bạn có thể làm rất nhiều trong mười phút. Mười phút một lần đi đă mất cho tốt.

  7.Have no regrets - Không hối hận


  Don’t be the person who looks back on your life and wish that you had gone for it and given it your all. Put all your energy into the business so you will know you gave it your all

  Không phải là người nh́n lại cuộc sống của bạn và muốn bạn đă đi cho nó và cho nó tất cả của bạn. Đưa năng lượng của bạn vào công việc kinh doanh v́ vậy bạn sẽ biết bạn đă cho nó tất cả


  “I knew that if I failed I wouldn’t regret that, but I knew the one thing I might regret is not trying.” – Jeff Bezos
  Tôi biết rằng nếu tôi thất bại tôi sẽ không hối hận về điều đó, nhưng tôi biết một điều tôi có thể hối tiếc là không cố gắng. – Jeff Bezos


  Sửa lần cuối bởi Fariemla : 09-09-2017 lúc 12:32 PM

  Lich khai giang TOEIC Academy


 2. #2
  Tham gia ngày
  Mar 2019
  Bài gửi
  2
  Cám ơn
  0
  Được cám ơn 0 lần

  Mặc định

  ḿnh dốt tiếng anh lắm bạn có dạy không ḿnh muốn học

  Học từ vựng


Đề tài tương tự

 1. Trả lời: 0
  Bài cuối: 29-06-2017, 09:19 PM
 2. Trả lời: 31
  Bài cuối: 06-07-2012, 09:49 AM
 3. Cách học tiếng cho cho người mất hoàn toàn căn bản
  By lovelathuhan in forum Học tiếng Anh qua các phương pháp khác nhau
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 07-04-2012, 10:25 AM
 4. Trả lời: 1
  Bài cuối: 06-04-2008, 10:28 AM

Quyền sử dụng diễn đàn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Facebook Chat
 Lớp học tiếng Anh chất lượng cao tại Hà Nội

luyện thi toeic, luyen thi toeic, sách luyện thi toeic, luyện thi toeic online miễn phí, trung tâm luyện thi toeic, tài liệu luyện thi toeic miễn phí, luyện thi toeic ở đâu, trung tam tieng anh uy tin tai ha noi, hoc tieng anh mien phi, trung tâm tiếng anh, trung tam tieng anh, trung tâm ngoại ngữ, trung tam ngoai ngu, học tiếng anh, hoc tieng anh, dạy tiếng anh, dạy tiếng anh uy tín, trung tâm tiếng anh uy tín, tiếng Anh giao tiếp, tieng Anh giao tiep, Tieng Anh Giao tiep online, Tieng Anh Giao tiep truc tuyen, Tiếng Anh Giao tiếp online, Tiếng Anh Giao tiếp trực tuyến, học tiếng Anh Giao tiếp tốt