Không biết phải nói hay làm ǵ ? 10 cách để làm chủ nghệ thuật trong cuộc nói chuyện ngắn thường ngày.|At a Loss for Words? 10 Ways to Master the Art of Small Talk
Bạn thật sự không cần phải nói về thời tiết. |You really don’t have to talk about the weather.
Àh, giao tiếp ngắn hằng ngày. Phần làm cho bạn cảm thấy không thoải mái trong cuộc nói chuyện nó thường kết thúc bằng sự im lặng ngượng ngùng. Cho dù bạn đang có mặt tại sự kiện giao lưu kết nối hoặc chỉ gặp gỡ một nhóm bạn mới, đưa ra câu hỏi như “vậy, bạn làm nghề ǵ?” hoặc “ Bạn có nghỉ, chúng ta đang có được một ngày đẹp trời không ?” và chọn nói những điều ư nghĩa hơn. |Ah, small talk. The cringe-worthy part of conversations that usually ends with an awkward silence. Whether you’re at a networking event or just meeting a new group of friends, ditch the “So, what do you do?” or “Nice weather we’re having, don’t you think?” questions and opt for something more meaningful.
Đi t́m hiểu về những mẹo giao tiếp thông minh hiệu quả nhất, chúng tôi đă t́m đến hội đồng kinh doanh tre. Bên dưới là những ǵ mà họ gửi ư.|For the smartest conversation tips, we reached out to the Young Entrepreneur Council. This is what they suggest.
1.Thư giăn và thực sự ḥa ḿnh vào cuộc đối thoại. |Relax and be present in the conversation.
Thay v́ cố gắn vạch ra điều ǵ bạn sẽ nói tiếp theo, hăy thả lỏng và tập trung vào những ǵ người khác đang thực sự nói. Lắng nghe. Ḥa ḿnh vào cuộc nói chuyện và người khác sẽ ghi nhận điều này. Họ sẽ cảm thấy được tôn trọng, và cuộc hội thoại sẽ diễn ra trôi chảy.|Rather than try to plan what you will say next, relax and focus on what the other person is actually saying. Listen. Be present in the conversation and the other person will notice. They will feel appreciated, and the conversation will flow naturally.
—Adelyn Zhou, TOPBOTS
2.Đọc thật nhiều |Read a lot.
Bạn đọc càng nhiều, càng nhiều câu chuyện hoặc sự việc thực tế bạn gom góp được nó có thể được dùng làm nội dung trong cuộc nói chuyện. Nội dung này có thể lấy trên mạng hoặc ở sách và tạp chí, và nó cũng có thể giúp ta thực hiện cuộc nói chuyện với ai đó bạn chưa biết nhiều về họ. |The more you read, the more trivia or facts you pick up that can turn into conversation material. It can be online or in books and journals, but it can help drive a conversation with someone you don’t know much about.
—Angela Ruth, Due
3. Hăy quan tâm vào những việc sẽ được quan tâm.|Be interested in things to be interesting.
Tôi thấy có nhiều người không biết nói ǵ bởi v́ họ dường như là không có một tí hứng thú nào để nói cả. Điều đó làm cho họ cảm thấy nhạt nhẽo. Tuy nhiên, một số người với những thói quan và niềm yêu thích dường như là luôn luôn có những quan điểm hoặc chủ điểm để chia sẻ, và họ có thể dùng chúng như là khởi điểm để thu hút người khác thật sự tham gia vào câu chuyện đang thảo luận.|I find people have nothing to say because they don’t seem to have any interests. That makes them uninteresting. However, people with hobbies and interests always seem to have a topic or an opinion to share, and they can use that as a launching point to get someone else involved in the discussion.
—Murray Newlands, Sighted
4.Hỏi những câu hỏi có suy nghĩ, và tiếp tục duy tŕ |Ask thoughtful questions, and then follow up.
Tôi xem khinh cuộc nói chuyện ngắn, nhưng tôi thích giao lưu với người mới và t́m hiểu về họ bởi v́ ở đó luôn luôn có điều ǵ đó thú vị để học hỏi lượm lặt. Nếu bạn thực sự quan tâm đến, nó sẽ xuất hiện. Hỏi những câu hỏi giá trị và thực sự lắng nghe những câu trả lời. Sau đó dựa trên câu trả lời của đối phương tiếp tục hỏi những câu hỏi có ư nghĩa như vậy. Cuộc nói chuyện ngắn nhàm chán của bạn sẽ nhanh chóng mở ra những câu chuyện ư nghĩa thú vị.|I despise small talk, but I love to connect with new people and learn about them because there is always something interesting to glean. If you actually care, it will show. Ask thoughtful questions and really listen to the answers. Then ask great follow-up questions based on their response. Your boring small talk chat will quickly evolve into something meaningful.
—Darrah Brustein, Network Under 40
5. Đặt câu hỏi và lắng nghe|Ask questions and listen.
Con người thích nói về bản thân họ. Tôi đă tiếp nhận được rât nhiều thông tin làm ăn kinh doanh bổ ích chỉ bằng việc lắng nghe những ǵ người ta phải nói, dù cho nó có liên quan đến công việc hay không. Thường thường, là lắng nghe và đoán được ẩn ư bên trong họ đang nói ǵ để có được cái hiểu rơ họ thuộc loại người nào, họ muốn ǵ và tôi có thể cung cấp những nhu cầu đó bằng cách nào.|People love to talk about themselves. I’ve gotten a lot of great business information by just listening to what people have to say, whether it’s work-related or not. Often, it’s about reading between the lines and listening to what they’re not saying to get a good understanding of the type of person they are, what they want and how I can supply that need.
—Duran Inci, Optimum7
6.Hỏi về cuộc sống của một người, không phải công việc của họ. |Ask about a person’s life, not their job.
Tôi không bao giờ hỏi thêm bất cứ cái ǵ họ làm nữa. Thay v́ vậy, tôi hỏi họ cách sử dụng thời gian như thế nào. Những câu hỏi như kiểu này cởi mở cho những cuộc tṛ chuyện thú vị.Nếu câu trả lời ban đầu của người này có liên quan đến công việc, tôi sẽ tiếp tục câu hỏi có gắn liền với việc làm, “Bạn làm ǵ khi không phải làm việc?”Chỉ duy tŕ đặt câu hỏi và chia sẽ những lời b́nh liên quan đế câu chuyện của họ trong cuộc nói chuyện của bạn.|I never ask someone what they do anymore. Instead, I ask how they spend their time. Questions like this one open the door to more interesting conversations. If the person’s initial response is work-related, I follow up with, “What do you do when you’re not working?” Just keep asking questions and share comments that relate their story to yours.
—Mamie Kanfer Stewart, Meeteor
7.Học từ câu chuyện của họ|Learn their story.
Tôi đă nhận ra rằng sẽ có ích khi đặt những câu hỏi về người mà bạn đang cùng nói chuyện. Mọi người đều có một câu chuyện để kể, và nếu bạn cho phép họ kể câu chuyện đó thông qua những câu hỏi th́, bạn không chỉ làm chủ cuộc nói chuyện nhỏ mà c̣n khởi động được quá tŕnh xây dựng một mối quan hệ ư nghĩa và lớn mạnh.|I have found that it helps to ask questions about the person you’re talking with. Everyone has a story to tell, and if you enable them to tell it through asking questions, you will not only master small talk, but start the process of building a strong and meaningful relationship.
—David Ciccarelli, Voices.com
8. Vượt ra ngoài trọng điểm của bạn|Externalize your focus.
Đặt câu hỏi, phản ứng lại với những câu trả lời, và bạn đă bao giờ không biết nói ǵ chưa, tạo một lời nhận xét về công tŕnh kiến trúc, tác phẩm nghệ thuật trên tường, chim đang hót bên ngoài, bất cứ điều ǵ.Thế giớ có muôn vàn thứ để nói đến nếu bạn có thể ngưng việc lo lắng và di chuyển tiêu điểm tập trung của bạn ra khỏi trạng thái cảm xúc và tâm lư bản thân. |Ask questions, respond to the answers, and if you ever run out of things to say, make a comment about the architecture, artwork on the walls, a bird singing outside, whatever. The world is rich with things to talk about if you can stop worrying and move your center of focus away from your own mental and emotional state.
—Justin Blanchard, ServerMania Inc.
9. Chia sẽ những điều thật ḷng|Share something very honest.
Nếu bạn muốn làm cho cuộc nói chuyện ngắn trở nên thú vị hơn, chia sẽ những điều trung thực về một chủ đề phù hợp với bạn. Khi bạn trải ḷng ḿnh, bạn dường như có được cuộc nói chuyện hiệu quả và chân thật hơn chính điều đó sẽ mang đến sự kết nối đầy ư nghĩa và không chỉ đơn giản là có được hơn một mối quan hệ mới.|If you want to make small talk bigger, share something that’s very honest about a topic pertinent to you. When you let down your guard, you’re more likely to have more genuine and productive conversations that turn into meaningful connections and not just another business card for the drawer.
—Dan Golden, BFO (Be Found Online)
10. T́m điểm chung.|Find common ground.
Cố gắn t́m kiếm cái ǵ đó mà bạn có giống với người ta và niềm ưa thích của bạn sẽ rơ rệt.T́m kiếm bất cứ thứ ǵ như:quê nhà, trường cao đẳng, thể thao, chó.Cố gắn xác định điều ǵ đó về người mà bạn đang nói chuyện có những cái bạn có thể kết nối được; điều này sẽ làm cho cuộc nói chuyện ngắn dễ hơn và bạn sẽ cảm nhận được nhiều điều chân thành hơn.. |Try to find something that you have in common with the person and your interest will be genuine. Look for anything: hometown, college, sports, dogs. Try to identify something about the person you are talking with that you can relate to; this will make small talk easier and you will come across more genuine.
—Diego Orjuela, Cables & Sensors
https://www.facebook.com/wordworldtrans/ for you information