PARAPHRASE (đọc là /’pærəfreɪz/) là cách viết lại một câu hay một đoạn văn bằng cách sử dụng những từ ngữ và cấu trúc khác so với đoạn gốc.Hiểu nôm na, paraphrasing là viết lại ư tưởng của tác giả bằng lời của chính bạn. Paraphrasing có tác dụng nâng cao sự hiểu biết ngôn ngữ, thúc đẩy sự phát triển của cả bốn kĩ năng và khuyến khích khả năng sáng tạo và phong cách cá nhân trong ngôn ngữ.

Lợi ích của paraphrasing:

 • Giúp người học có được sự nghiên cứu chủ động đối với các nguồn tài liệu học. Paraphrasing làm cho bạn thực sự nghĩ về những kiến thức mà ḿnh đang và sẽ tiếp thu, hơn là nhồi nhét chúng một cách máy móc.
 • Tăng hiệu quả làm việc của bộ nhớ. Khi thử viết lại ư tưởng của người khác bằng lời của ḿnh, dù bạn có đọc lại hay không th́ chắc chắn sẽ có một lượng lớn thông tin đọng lại trong bộ nhớ của bạn một cách tự nhiên sau đó.
 • Tăng khả năng thấu hiểu vấn đề. Trong lúc paraphrasing, bạn sẽ phải dành thời gian t́m hiểu thực sự tác giả đang muốn nói đến, ám chỉ đến những vấn đề nào.
 • Tăng khả năng sáng tạo và phong cách ngôn ngữ cá nhân. Đoạn paraphrasing là ngôn ngữ của chính bạn. Bạn có thể sáng tạo bằng bất ḱ cách nào, miễn là diễn đạt chính xác ư tưởng của tác giả.

Một đoạn paraphrasing hiệu quả cần phải có đủ các tiêu chuẩn sau

 • Các câu phải được viết lại bằng từ ngữ, cấu trúc khác gần như hoàn toàn so với phiên bản gốc.
 • Nếu có trích dẫn, cần phải được đặt trong dấu ngoặc kép. “…”
 • Cần phải ghi rơ nguồn cụ thể hoặc dẫn nguồn nếu bạn dùng bài paraphrasing của ḿnh với mục đích nào đó cụ thể, v́ dù cho đoạn văn có là lời của bạn th́ vẫn là ư tưởng của người khác.
 • Nếu đang gặp khó khăn trong việc paraphrasing, hăy lập một danh sách những câu có trong đoạn gốc và những từ vựng đồng nghĩa có liên quan đến chúng. Sau đó hăy kết hợp tất cả chúng lại bằng các cấu trúc ngữ pháp khác để viết thành một bài paraphrasing hoàn chỉnh cần khác cả cấu trúc lẫn từ vựng.
 • Paraphrasing khác với summary, không phải là tóm tắt nội dung một đoạn văn.

Các kĩ thuật paraphrasing cơ bản

 • Bạn đă thử thay thế một vài từ trong đoạn văn bằng các từ đồng nghĩa của chúng chưa? Nếu chưa. Hăy thử lại bằng cách thay được càng nhiều từ càng tốt.
 • Bạn vẫn dùng một vài câu, hoặc cụm có trong bài viết gốc? Nếu như vậy, hăy để chúng trong dấu “…”. Nếu không, hăy cố gắng paraphrasing đến khi nào toàn bộ đoạn văn là lời của bạn.
 • Bạn vẫn giữ nguyên ư tưởng của tác giả chứ? Thật ra, thay đổi ư đồ của tác giả không phải là một điều ǵ đó quá to tát, nhưng sự trung thực về mặt học thuật buộc bạn phải tái hiện lại lời của tác giả một cách chính xác tuyệt đối bằng câu chữ của chính ḿnh.

Kỹ thuật paraphrase thực sự sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong bài đọc, đặc biệt là trong các ḱ thi TOEIC, IELTS...