Hiện tại bên bạn ḿnh có tổ chức GROUP Học Tiếng Anh với 90% thời lượng học với người bản xứ v́ một tuần các bạn sẽ được học 2 buổi giáo viên nước ngoài và 1 buổi giáo viên Việt Nam, chủ yếu ôn cấu trúc và từ vựng các bạn đă học 2 buổi với giáo viên nước ngoài. Hiện tại, bên Saigon English Group đang mở lớp miễn phí 1 tháng, và sau 1 tháng miễn phí, các bạn sẽ đủ vốn từ vựng và cấu trúc ở cấp độ trung cấp để có thể tham gia lớp giáo viên bản xứ.


Fanpage on Facebook: