Chào cả nhà, h e đang muốn đi học tiếng anh để cuối năm đi sang đó học tập và làm việc.
Ai biết lớp nào chất lượng chỉ em với ạ!
E cảm ơn!