Để thành công trong buổi phỏng vấn bằng tiếng việt đă khó và muốn thành công trong buổi phỏng vấn bằng tiếng anh lại c̣n khó hơn

Để buổi phỏng vấn thành công th́ bạn phải có kỹ năng tiếng anh thành thao, v́ thế công ty dịch thuật Tân Á đă sưu tầm và chọn lọc một số câu hỏi thường gặp bằng tiếng Anh khi đi xin việc phỏng vấn, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn một phần nào đó


Kỹ năng phỏng vấn tiếng Anh khi xin việc
1. “Tell me a little about yourself.” – Giới thiệu về bản thân bạn.

– I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like pets, and in my spare time, I like to relax and read the newspaper.
Tôi là nhân viên chăm chỉ và tôi luôn muốn được thử sức ḿnh. Tôi thích thú cưng, và lúc có thời gian rảnh, tôi thích thư giăn và đọc báo

2. “What are your strengths?” – “Điểm mạnh của bạn là ǵ?”

– My strongest trait is in customer service. I listen and pay close attention to my customer’s needs and I make sure they are more than satisfied.
Điểm mạnh nhất của tôi là chăm sóc khách hàng. Tôi luôn lắng nghe và chú ư tới nhu cầu của khách hàng và tôi chắc chắn mang đến cho họ nhiều hơn những ǵ họ mong đợi.

3. “What are your weaknesses?” – “Điểm yếu của bạn là ǵ?”

– I feel my English ability is my weakest trait. I know this is only a temporary problem. I’m definitely studying hard to communicate more effectively.
Tôi thấy điểm yếu nhất của chúng tôi là tiếng anh. Với tôi đây chỉ là vấn đề tạm thời v́ tôi chắc chắn sẽ học tập chăm chỉ để giao tiếp tiếng anh hiệu quả hơn.

4. “What are your short term goals?” – “Các mục tiêu ngắn hạn của bạn là ǵ?”

– My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to partake in the growth and success of the company I work for.

Mục tiêu trước mắt của tôi là t́m được môt vị trí nơi mà tôi có thể sử dụng kiến thức và những điểm mạnh tôi có. Tôi muốn được góp phần vào sự phát triển và thành công của công ty mà tôi làm việc.

5. “What are your long term goals?” – “Các mục tiêu dài hạn của bạn là ǵ?”

– I would like to become a director or higher. This might be a little ambitious, but I know I’m smart, and I’m willing to work hard.
Tôi muốn trở thành một giám đốc hoặc hơn thế nữa. Điều này có thể hơi tham vọng, nhưng tôi hiểu rằng tôi thông minh và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ.
6, Why should we hire you? – Tại sao chúng tôi nên tuyển bạn?

– I’m a team player who has been interpersonal skills.
Tôi là người có tinh thần làm việc nhóm và có kĩ năng giao tiếp tốt.

7. What do you think makes you a good fit for this company?– Theo bạn th́ điều ǵ làm bạn thích hợp với công ty ?

Với câu hỏi trên, nhà tuyển dụng đang muốn biết những kĩ năng bạn có và quan trọng hơn là những điểm mạnh nào của bạn phù hợp với vị trí họ đang t́m kiếm.
– I am pro-active and I don’t hesitate to take initiative.
Tôi là một người chủ động và tôi không ngần ngại để được nắm thế chủ động.
– My analytical nature makes me great at problem-solving.
Tôi thích phân tích vấn đề và điều này giúp tôi giải quyết khó khăn rất nhanh.