Hello mọi người,

Hiện tại ḿnh đang lập nhóm luyện nói tiếng anh qua skype. Thời gian họp là các ngày trong tuần: từ 7.30pm -11.30pm. Ai rảnh giờ nào th́ tham gia giờ đó.
Nhóm này th́ chủ yếu luyện nói giao tiếp, quan hệ làm ăn...nên cũng không nhất thiết phải nói theo chủ đề.
Ai quan tâm và thật sự muốn luyện kỹ năng nói th́ vui ḷng add skype ḿnh: heart-free1 (Ms Giang)

Cảm ơn mọi người.