Trích Nguyên văn bởi Julia123 Xem bài viết
nhân vật này giao lưu là ai vậy bác?
Cách bạn hỏi nghe kg giống tiếng VN. Có nhiều người hỏi mà kg cần trả lời, họ chỉ spam vài ba câu thôi, rồi sau đó quảng cáo. Mục giao lưu này là để mọi người có thể phỏng vấn những bạn tích cực đóng góp cho 4R. Nếu bạn quan tâm có thể đọc vài cuộc giao lưu sẽ thấy.
http://www.tienganh.com.vn/forumdisp...ay-l%E1%BB%9Bn