Chắc các bạn khá quen thuộc với phần mềm flash card rồi phải không, tuy nhiên cách học bằng giấy hiện tại c̣n thủ công và các ứng dụng trên mạng không đáp ứng được pp học chuẩn.Nay ḿnh giới thiệu vs các bạn một ứng dụng đáp ứng được all nhu cầu học của các bạn.

Đính kèm 15045
Học ngoại ngữ (TOEIC, IELTS, GMAT, TOEFL, JPL), công thức toán học, lịch sử, y học...vv một cách dễ dàng hơn với Flashcard theo phương pháp Leitner.[Cách học]
> Vuốt sang trái hoặc phải để thay đổi card.
> Để học chúng ta ấn vào card.
> Ấn nút sync để cập nhật những card mới nhất (bạn nên thường xuyên ấn sync để cập nhật dữ liệu mới).
> Để kiểm tra khả năng nhớ của ḿnh, bấn ấn nút remember (nhớ) hoặc forget (quên); nếu nhớ sẽ chuyển tiến 1 box, nếu quên sẽ chuyển lùi 1 box.
Liên tục sử dụng flashcard sẽ giúp bạn học một cách hiệu quả hơn.