"How long have you been here"
=> When......

giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều