Starters: 350k/bộ (7q + 7cd)
Movers: 420k/bộ (7q + 7cd)
Flyers: 490k/bộ (7q + 7cd)

Phí giao hàng 20k - 40k tùy địa điểm (TP.HCM only).