Lịch khai giảng cc lớp học OFFLINE 2018

Học tiếng Anh online mọi lc mọi nơi chỉ với 149k

www.OnThiTOEIC.vn - Website n thi TOEIC miễn ph

Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PH


Top 15 Stats
Latest Posts Loading...
Loading...
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiện kết quả 1 đến 6 trong tổng số 6

Đề ti: Bi 16. Cc cấu trc chỉ mức độ: So/ such that, too, enough.

 1. #1
  Tham gia ngy
  Apr 2013
  Bi gửi
  111
  Cm ơn
  0
  Được cm ơn 179 lần

  Mặc định Bi 16. Cc cấu trc chỉ mức độ: So/ such that, too, enough.

  Trong tiếng Anh c một số cấu trc chỉ mức độ của tnh từ/ trạng từ. Hm nay lớp mnh lm quen với cc cấu trc ny nh.

  1. Cấu trc Sothat (qu .......đến nỗi)

  1.1. S + be + so + adj + that + S + V

  V dụ:
  - The food was so hot that we couldnt eat it. (Thức ăn nng qu đến nỗi chng ti khng thể ăn được)
  - The girl is so beautiful that every one likes her. (C gi đ xinh qu đến nỗi ai cũng yu qu c ấy)

  1.2. S + một số động từ chỉ tri gic + so + adj + that + S + V

  Cc động từ chỉ tri gic như sau: seem, feel, taste, smell, sound, look.
  - I felt so angry that I decided to cancel the trip.(Ti tức giận qu đến nỗi m ti đ hủy ngay chuyến đi)
  - She looks so beautiful that every boy in class looks at her. (Trng c ấy xinh qu đến nỗi mọi chng trai trong lớp đều nhn c ấy)

  1. 3/ S + V(thường) + so + adv + that + S + V

  V dụ: He drove so quickly that no one could caught him up. (Anh ta li xe nhanh đến nỗi khng ai đuổi kịp anh ta.)
  Cấu trc So.that ny cũng được dng với danh từ, trong cu xuất hiện so many/ much/ little.

  1.4. S + V + so + many/few + plural / countable noun + that + S + V

  V dụ: She has so many hats that she spends much time choosing the suitable one. (C ấy c nhiều mũ đến nỗi cố ấy mất rất nhiều thời gian để chọn lựa một chiếc thch hợp)

  1.5. S + V + so + much/little + uncountable noun + that + S + V

  V dụ: He drank so much milk in the morning that he felt bad. (Buổi sng anh ta uống nhiều sữa đến mức m anh ấy cảm thấy kh chịu)

  1.6. Đối với danh từ đếm được số t, chng ta lại c cấu trc sau với So that:

  - S + V + so + adj + a + noun (đếm được số t) + that + S + V


  V dụ:
  - It was so big a house that all of us could stay in it. (Đ l một ngi nh lớn đến nỗi tất cả chng ti đều ở được trong đ.)
  - She has so good a computer that she has used it for 6 years without any errors in it. (C ấy c chiếc my tnh tốt đến nỗi c ấy đ dng 6 năm m khng bị lỗi.)

  2. Cấu trc such. That.

  S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + V

  (Với danh từ khng đếm được th chng mnh khng dng a/ an nh)
  Cu trc sothat c nghĩa tương tự với cấu trc such ...that nn chng mnh c thể đổi qua đổi lại giữa hai cấu trc ny đấy. Như thế ny nh:
  V dụ:
  - The girl is so beautiful that everyone likes her. (C gi đ đẹp đến nỗi ai cũng yu qu c ấy)
  => She is such a beautiful girl that everyone likes her.
  - This is such difficult homework that it took me much time to finish it. (Bi tập về nh kh đến nỗi ti mất rất nhiều thời gian mới lm xong.)

  3. Cấu trc với too (Qu để lm g)

  S + to be + too + adj + (for somebody) + to + V

  S + V + too + adv + (for somebody) + to + V


  V dụ:
  - The food is too hot for us to eat. (Thức ăn qu nng đến nỗi chng ti khng thể ăn được)
  - He drove too quickly for anyone to catch him up. (Anh ta li xe nhanh đến nỗi khng ai đuổi kịp anh ta.)

  4. Cấu trc với Enough: đủ.để c thể lm g
  Chng ta c thể dng enough với cả tnh từ, trạng từ v danh từ. Với tnh từ v trạng từ, ta c hai cấu trc sau (Enough đứng sau tnh từ v trạng từ.)

  S + V + adv + enough + (for somebody) + to + V

  S + to be + adj + enough + (for somebody) + to + V


  V dụ:
  - She is old enough to understand the story. (C ấy đủ lớn để hiểu chuyện đ.)
  - The boy is strong enough to lift the vase. (Cậu b đủ khỏe để nng ci bnh ln)
  Với danh từ, chng mnh dng cấu trc sau (enough đứng trước danh từ)

  S + V + enough + noun (for somebody) + to V

  V dụ:
  - I have enough money to buy this house. (Ti c đủ tiền để mua căn nh ny)
  - There has enough time for us to do the exercise. (C đủ thời gian để chng ti lm bi tập)
  - They have enough rooms to stay. (Họ c đủ phng để ở)

  Lich khai giang TOEIC Academy


 2. 4 thnh vin cm ơn Ngữ Php Tiếng Anh v bi viết hữu ch

  bachmr (22-08-2016),huonghoicuteha (03-12-2013),Pgg. (08-08-2015),phạmhongvũ (23-06-2016)

 3. #2
  Tham gia ngy
  Apr 2013
  Bi gửi
  111
  Cm ơn
  0
  Được cm ơn 179 lần

  Mặc định Bi tập

  1) Put in the blanks with so / such/ so many/ so much
  1) Come on! Don’t walk ………..slowly.
  2) I’ve never read ………..an interesting book.
  3) Everything is …….expensive these days, isn’t it?
  4) It was……….a boring film that I fell asleep at once.
  5) The wind was ……….strong. It was difficult to sleep.
  6) Doctor Smith has ………….patients that he ‘s always busy.
  7) I ate ……sandwiches that I felt ill.
  8) My father has ………….things to do that he can’t come back home tonight.
  9) Thay drank………..wine that they couldn’t walk.
  10) The bank of this river has got ………..weeds that we can’t swim.

  2. Rewrite these sentences
  1) We went to bed early because we were very tired.
  => We were so……………………..
  2) The lesson is very difficlut. We can’t understand it
  => It is such…………………………………..
  3) The car is so old that he doesn’t want to drive it.
  => It is such…………………………..
  4) The weather was very cold. We couldn’t go out.
  => The weather was too……………...
  5) The film was so interesting that we couldn’t miss it.
  => It was such………………..
  6. The film was very good. We saw it through. (Enough)
  => The film was……………………………………
  7. The play was very amusing. They enjoyed it. (Enough)
  => The play was……………………………
  8) The children were very late.They couldn’t see the display of fireworks. (Too)
  => The children were…..
  9)Your brother is very young.He can’t go swimming. (Too)
  => He is…..………..……..
  10 The coffee isn't strong. It won't keep us awake. (Enough)
  => The coffee …..………..……..

  Học từ vựng


 4. #3
  Tham gia ngy
  Jul 2015
  Nơi cư ngụ
  Nghệ An
  Bi gửi
  13
  Cm ơn
  23
  Được cm ơn 3 lần

  Mặc định

  1) Put in the blanks with so / such/ so many/ so much
  1) Come on! Don’t walk …so…..slowly.
  2) I’ve never read …such/so many……..an interesting book.
  3) Everything is such/so many…….expensive these days, isn’t it?
  4) It was……such/so many….a boring film that I fell asleep at once.
  5) The wind was …so ….strong. It was difficult to sleep.
  6) Doctor Smith has ……such…….patients that he ‘s always busy.
  7) I ate …such/so many…sandwiches that I felt ill.
  8) My father has …such/ so many……….things to do that he can’t come back home tonight.
  9) Thay drank…so……..wine that they couldn’t walk.
  10) The bank of this river has got ……such/so many…..weeds that we can’t swim.

  2. Rewrite these sentences
  1) We went to bed early because we were very tired.
  =>
  We were so tired that we went to bed early…………………..
  2) The lesson is very difficlut. We can’t understand it
  => It is such difficlut lesson that we can't understand………………………………..
  3) The car is so old that he doesn’t want to drive it.
  => It is such…old car that he doesn't want to drive………………………..
  4) The weather was very cold. We couldn’t go out.
  => The weather was too…cold for us to go out…………...
  5) The film was so interesting that we couldn’t miss it.
  => It was such interesting film that we couldn't miss it……………..
  6. The film was very good. We saw it through. (Enough)
  => The film was good enough for us to see it through…………………………………
  7. The play was very amusing. They enjoyed it. (Enough)
  => The play was amusing enough for them to enjoyed it…………………………
  8) The children were very late.They couldn’t see the display of fireworks. (Too)
  => The children were too late to see the display of fireworks ..
  9)Your brother is very young.He can’t go swimming. (Too)
  => He is…too young to go swimming..………..……..
  10 The coffee isn't strong. It won't keep us awake. (Enough)
  => The coffee isn't strong enough to keep us awake………..……..

  Thi thử TOEIC MIỄN PH

  Thi thử TOEIC tại TOEIC Academy

  Thi thử như thi thật, đề thi st đề thật

  n thi TOEIC miễn ph

  www.OnThiTOEIC.vn

  n thi TOEIC trực tuyến miễn ph với TOEIC Academy


 5. #4
  Tham gia ngy
  Jul 2015
  Nơi cư ngụ
  Nghệ An
  Bi gửi
  13
  Cm ơn
  23
  Được cm ơn 3 lần

  Mặc định

  bạn ơi, cho mnh hỏi, với danh từ th lm sao phn biệt khi no dng so many/so much, khi no dng such. tại v mnh thấy such th dng được cho cc danh từ m

  Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PH


 6. #5
  Tham gia ngy
  May 2011
  Nơi cư ngụ
  VietNam
  Bi gửi
  32
  Cm ơn
  11
  Được cm ơn 0 lần

  Mặc định

  9) Thay drank…so……..wine that they couldn’t walk. Mnh Thấy cu ny sai . Wine l Noun. Nn ở đy phải l : SO MUCH
  2) The lesson is very difficlut. We can’t understand it
  => It is such difficlut lesson that we can't understand……………………………….. : thiếu mạo từ . A hoặc The
  3) The car is so old that he doesn’t want to drive it.
  => It is such…old car that he doesn't want to drive…………………… : thiếu mạo từ . A hoặc The

  Học tiếng Anh chất lượng cao

  Lớp học OFFLINE của TiengAnh.com.vn

  Ngữ php, Ngữ m, Giao tiếp, Luyện thi TOEIC

  English to Vietnamese translation

  English to Vietnamese translation

  English to Vietnamese translation


 7. #6
  Tham gia ngy
  Nov 2018
  Bi gửi
  2
  Cm ơn
  0
  Được cm ơn 0 lần

  Mặc định

  bi viết chia từng bi với nội dung chi tiết, thank thầy c rất nhiều ạ

  Lich khai giang TOEIC Academy


Đ̀ tài tương tự

 1. Trả lời: 1
  Bi cuối: 05-03-2013, 07:36 AM
 2. Xin hỏi cấu trc một đề thi chứng chỉ B tiếng Anh
  By kalenko in forum Cc bi test mọi trnh độ
  Trả lời: 1
  Bi cuối: 01-04-2011, 12:14 AM

Quyền sử dụng diễn đn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Facebook Chat
 Lớp học tiếng Anh chất lượng cao tại H Nội

luyện thi toeic, luyen thi toeic, sch luyện thi toeic, luyện thi toeic online miễn ph, trung tm luyện thi toeic, ti liệu luyện thi toeic miễn ph, luyện thi toeic ở đu, trung tam tieng anh uy tin tai ha noi, hoc tieng anh mien phi, trung tm tiếng anh, trung tam tieng anh, trung tm ngoại ngữ, trung tam ngoai ngu, học tiếng anh, hoc tieng anh, dạy tiếng anh, dạy tiếng anh uy tn, trung tm tiếng anh uy tn, tiếng Anh giao tiếp, tieng Anh giao tiep, Tieng Anh Giao tiep online, Tieng Anh Giao tiep truc tuyen, Tiếng Anh Giao tiếp online, Tiếng Anh Giao tiếp trực tuyến, học tiếng Anh Giao tiếp tốt