Cho ḿnh hỏi bạn nào có file toefl ibt reading không? cái bản có 4 parts ư.Hồi trước ḿnh có down nhưng mất đâu rồi.Giúp ḿnh với