Hướng dẫn chơi game

Hăy t́m những từ được yêu cầu trong bảng chữ cái. Bạn có thể t́m theo đường thẳng, chéo, ngang. Hăy kéo chuột qua toàn bộ các kí tự của từ mà bạn t́m được.
Cách chơi
Dùng chuột để chơi.