Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE 2018

Học tiếng Anh online mọi lúc mọi nơi chỉ với 149k

www.OnThiTOEIC.vn - Website Ôn thi TOEIC miễn phí

Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PHÍ


Top 15 Stats
Latest Posts Loading...
Loading...
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiện kết quả 1 đến 3 trong tổng số 3

Đề tài: Phonetics - nền tảng cơ bản nghe & nói Tiếng Anh và các vấn đề liên quan - phần 2

 1. #1
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gửi
  212
  Cám ơn
  32
  Được cám ơn 110 lần

  Mặc định Phonetics - nền tảng cơ bản nghe & nói Tiếng Anh và các vấn đề liên quan - phần 2

  Xin chào tất cả các bạn. Trong bài viết trước ḿnh đă giới thiệu tới tất cả các bạn các vấn đề liên quan tới phiên âm ( phonetics ) trong tiếng Anh. Trong bài viết này ḿnh xin giới thiệu tới tất cả các bạn phần trọng âm (stress ) trong tiếng anh.
  Trọng âm là một phần rất quan trọng trong khi nói tiếng Anh. Đồng thời đây cũng là phần rất khó không chỉ với người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 mà c̣n đối với cả người bản ngữ.
  Người bản ngữ khi nói rất quan tâm tới trọng âm ( thực tế th́ họ nói nhiều và thành thói quen v́ không phải người bản ngữ nào cũng biết đến phiên âm và trọng âm, đây là một thực tế ḿnh rút ra sau khi tham gia một khóa học giao tiếp với người bản ngữ ở trung tâm Language Link, khi ḿnh hỏi đến phiên âm và trọng âm th́ họ không trả lời được, thậm chí ḿnh c̣n chỉ cho một cô người Úc về bảng phiên âm và cách đọc) và nó là yếu tố để tạo nên ngữ điệu ( rhythm) trong tiếng Anh.
  Trọng âm gồm có trọng âm của từ ( word stress ) và trọng âm của câu ( sentence stress ). Trong đó trọng âm của từ là cố định, không thay đổi. C̣n trọng âm của câu th́ không xác định, tùy thuộc vào ư đồ của người nói.
  Khi các bạn nh́n vào phiên âm có thấy dấu phẩy ở phía trên, điều này có nghĩa là trọng âm của từ nằm ở âm tiết đằng sau dấu phẩy đó.
  Ví dụ: /ˈhəʊmwəːk/ Các bạn nh́n thấy dấu phẩy trước âm tiết “həʊm”, nghĩa là trọng âm của từ nằm ở từ “həʊm”.
  Đến đây có thể có bạn sẽ thắc mắc là nhiều từ có cả dấu phẩy ở dưới như trong từ /ˌtɛlɪkəmjuːnɪˈkeɪʃ(ə)n/. Thường th́ trong những từ ghép dài sẽ có thêm trọng âm phụ, ví dụ như trong trường hợp này dấu phẩy ở dưới để đánh dấu trọng âm phụ rơi vào âm tiết “tɛ”. Trọng âm phụ th́ các bạn đọc nhẹ hơn trọng âm chính.

  1.Trọng âm của từ ( word stress )
  - Ở đây xin nói trước là trọng âm của từ là cố định và có một số quy tắc giúp bạn có thể nhớ được trọng âm của từ. Tuy nhiên không phải mọi từ đều tuân thủ theo các quy tắc mà đa số là không đúng. V́ thế thường th́ ta phải nhớ trọng âm của từ nhiều, cũng giống với việc các bạn phải nhớ được phiên âm của từ th́ mới có thể nói được từ đó.
  - Dưới đây ḿnh xin liệt kê một số quy tắc giúp bạn có thể nhớ được trọng âm của từ ( ḿnh xin nhắc lại là các quy tắc này không phải đúng hết với mọi từ trong tiếng Anh).
  Với các từ có 1 âm tiết ( one syllable ):
  v Trọng âm của từ là chính nó. Và thường th́ trong phiên âm người ta sẽ không đánh dấu. Ví dụ:
  home /həʊm/
  like / laik /

  Với các từ có 2 âm tiết ( two syllables ):
  v Nếu là danh từ ( noun ), tính từ ( adjective ): Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất. Ví dụ:
  English /ˈɪŋglɪʃ/
  Flower /ˈflaʊə/
  Ugly /ˈʌgli/

  v Nếu là động từ ( verb ): Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2. Ví dụ :
  Confirm /kənˈfəːm/
  Defend /dɪˈfɛnd/

  Note: Với các động từ 2 âm tiết, trong đó âm tiết thứ hai là âm ngắn như “:-er,
  -ow, -el, -dy,… th́ trọng âm của từ lại rơi vào âm tiết đầu. Ví dụ:

  Enter /ˈɛntə/
  Follow /ˈfɒləʊ/
  Travel /ˈtrav(ə)l/
  Study /ˈstʌdi/
  Với các từ có 3 âm tiết ( three syllables )
  Kết thúc bằng âm tiết dài (long syllable ): Trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Ví dụ:
  Architect /ˈɑːkɪtɛkt/
  Beautiful /ˈbjuːtɪfʊl/
  Modernise /ˈmɒd(ə)nʌɪz/
  Kết thúc bằng âm tiết ngắn (short syllable : -er, -el, -ol … ): Trọng âm rơi vào âm tiết thú hai. Ví dụ:
  Discover /dɪˈskʌvə/
  Trọng âm từ thường rơi vào âm tiết đứng trước các từ sau:
  ic - economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/
  ical - economical / iːkəˈnɒmɪk(ə)l /
  tion - conversation / kɒnvəˈseɪʃ(ə)n/
  tial - initial / ɪˈnɪʃ(ə)l/
  sion - passion / ˈpaʃ(ə)n/
  aphy - geography / dʒɪˈɒgrəfi /
  ogy - biology / bʌɪˈɒlədʒi /
  ity - complexcity / kəmˈplɛksəti/
  acy - democracy / dɪˈmɒkrəsi /
  ian - politician / pɒlɪˈtɪʃ(ə)n /
  id - excited / ɪkˈsʌɪtɪd /
  ible - responsible / rɪˈspɒnsɪb(ə)l /
  ish - foolish / ˈfuːlɪʃ /
  ial - confidential / kɒnfɪˈdɛnʃ(ə)l/
  Với các từ có nhiều hơn 3 âm tiết: Trọng âm từ thường rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ âm tiết cuối. Ví dụ:
  Opportunity /ɒpəˈtjuːnɪti/
  Consecutive /kənˈsɛkjʊtɪv/

  Khi thêm hậu tố ( suffix ) th́ trọng âm của từ không thay đổi.


  able
  ly
  ment
  full
  less
  ing
  d
  en


  Trọng âm của từ sẽ rơi vào các âm tiết sau:
  ain - entertainment /ɛntəˈteɪnm(ə)nt/
  ese - Vietnamese /ˌvɪɛtnəˈmiːz, ˈvjɛt-/
  ette - cigarette /sɪgəˈrɛt/
  eer - mountaineer /maʊntɪˈnɪə/
  mental - fundamental /fʌndəˈmɛnt(ə)l/
  oo - bamboo /bamˈbuː/
  esque - picturesque /ˌpɪktʃəˈrɛsk/
  end - recommend /rɛkəˈmɛnd/
  ee - employee /ɛmplɔɪˈiː, ɛmˈplɔɪiː, ɪm-/
  ique - unique /juːˈniːk/
  2.Trọng âm của câu ( sentence stress )
  Một câu bất kỳ trong tiếng Anh thường bao gồm hai loại từ chính, đó là:
  - Các từ nội dung ( content words ) : là những từ mang thông tin chính của câu.
  - Các từ cấu trúc ( structure words) : là những từ tạo nên cấu trúc một câu hoàn chỉnh.
  Trong đó các từ nội dung là những từ chính và quan trọng, c̣n những từ cấu trúc chỉ là phần phụ để tạo thành một câu có cấu trúc ( grammar ) đúng.
  Ví dụ : Will you sell my car because I’ve gone to France.
  Các từ in đậm là các từ chứa nội dung của câu. Khi bỏ đi những từ không in đậm ta cũng có thể hiểu được ư nghĩa của câu. Do đó khi nói, người nói sẽ nhấn mạnh vào những từ in đậm và sẽ tạo nên ngữ điệu của câu.
  Tuy nhiên, có bạn sẽ hỏi là biết thế nào là những từ chứa nội dung? Câu trả lời là nó c̣n tùy thuộc vào người nói. Người nói muốn truyền đạt ư ǵ th́ họ sẽ nhấn mạnh vào những ư chính, do đó khi nói chuyện hay khi nghe audio th́ ta không cần nghe hết cả câu mà chỉ cần nghe những ư chính mà thôi. Thực tế th́ ta cũng không thể nghe được hết toàn bộ câu v́ những từ cấu trúc th́ họ sẽ phát âm rất nhỏ hoặc lí nhí và ta cũng không cần bận tâm tới điều đó.
  Ví dụ: I went to school by bus yesterday.
  Nếu người nói muốn nhấn mạnh vào thời gian đi học mà không muốn nhấn mạnh tới thời gian, th́ các từ nội dung sẽ là “went, school, yesterday”. Khi đó câu sẽ như sau: : I went to school by bus yesterday.
  C̣n nếu người nói muốn nhấn mạnh tới phương tiện đi học mà không muốn nhấn mạnh tới thời gian đi học th́ các từ nội dung sẽ có thể là : “went, school, bus”. Khi đó câu sẽ như sau: I went to school by bus yesterday.

  Lich khai giang TOEIC Academy


 2. 3 thành viên cám ơn tranhuuthu991990 v́ bài viết hữu ích

  namnguyen1990 (30-03-2013),vietai (01-01-2018),ximai88 (19-05-2013)

 3. #2
  Tham gia ngày
  Dec 2017
  Bài gửi
  2
  Cám ơn
  4
  Được cám ơn 0 lần

  Mặc định

  Rất tiếc là các link youtube trong bài này đều không c̣n dùng được.
  Ngoài ra, sao bạn ko viết tiếp về Group thought / Focus / Linking và Intonation cho hoàn chỉnh đề tài này.

  Học từ vựng


 4. #3
  Tham gia ngày
  Dec 2017
  Bài gửi
  20
  Cám ơn
  0
  Được cám ơn 0 lần

  Mặc định

  phải học cách phát âm chuẩn trước đă

  Thi thử TOEIC MIỄN PHÍ

  Thi thử TOEIC tại TOEIC Academy

  Thi thử như thi thật, đề thi sát đề thật

  Ôn thi TOEIC miễn phí

  www.OnThiTOEIC.vn

  Ôn thi TOEIC trực tuyến miễn phí với TOEIC Academy


Đề tài tương tự

 1. Trả lời: 365
  Bài cuối: 14-12-2018, 10:56 PM
 2. Trả lời: 7
  Bài cuối: 12-04-2013, 08:22 AM
 3. luyện nghe & download tất cả các sách, tạp trí, phần mềm liên quan tới tiếng anh
  By iamlegend in forum Lớp luyện NGHE cô Trà Mi (Maroon_Opal) dạy
  Trả lời: 29
  Bài cuối: 19-03-2011, 10:13 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài cuối: 17-03-2007, 01:57 PM

Quyền sử dụng diễn đàn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Facebook Chat
 Lớp học tiếng Anh chất lượng cao tại Hà Nội

luyện thi toeic, luyen thi toeic, sách luyện thi toeic, luyện thi toeic online miễn phí, trung tâm luyện thi toeic, tài liệu luyện thi toeic miễn phí, luyện thi toeic ở đâu, trung tam tieng anh uy tin tai ha noi, hoc tieng anh mien phi, trung tâm tiếng anh, trung tam tieng anh, trung tâm ngoại ngữ, trung tam ngoai ngu, học tiếng anh, hoc tieng anh, dạy tiếng anh, dạy tiếng anh uy tín, trung tâm tiếng anh uy tín, tiếng Anh giao tiếp, tieng Anh giao tiep, Tieng Anh Giao tiep online, Tieng Anh Giao tiep truc tuyen, Tiếng Anh Giao tiếp online, Tiếng Anh Giao tiếp trực tuyến, học tiếng Anh Giao tiếp tốt