Ḿnh cảm thấy ḿnh rất hay nhầm lẫn khi nghe các câu hỏi có các từ "will", "was", "would". các bạn ai có bài nghe giúp ḿnh phân biệt các từ trên th́ cho ḿnh xin với. Ḿnh cám ơn rất nhiều