Happy Bang

Chào các bạn bang {S}un_{D}uck_{C}ái bang thành lập ngày 17/8/2009 do sự kết hợp của 3 bang

--->>> *** [§]µñ *** [ƒ]α¶√¶¡£¥ ***