các bạn cho ḿnh hỏi có tớ báo hay tạp chí song ngữ anh việt nào đang phát hành trên thị trường không. Hồi trước đây lâu lắm rồi có cuốn Sun Flower của NXB Đồng Nai mà giờ không biết c̣n phát hành không? Cảm ơn rất nhiều