Một trong những cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả là học theo từng chủ đề
Hăy đến với Học tiếng anh theo chủ đề trên Facebook để cùng học và thảo luận nhé

http://www.facebook.com/tienganhtheochude