hjxhjx có ai giúp ḿnh hiểu nhanh cái Verb form này với! Cách dùng của nó trong các trường hợp như thế nào để không phải nhớ máy móc cách sử dụng từng từ môt. Cảm ơn luôn nha!