Một số từ điển viết tắt các loại từ,ḿnh ko hiểu,bạn nào liệt kê giải thích cho ḿnh hết dc k,minh cám ơn nhíu lắm vd như abbr,verb (I,tn,tsg,tg,..),fml,U,C,infml,idm,dat,US,comb,pl, sing,Brit,...