nam nay ḿnh hoc lop 9 , Cach chia hinh thhuc cua tu trong cau tieng anh kho qua co ban nao chi dum minh cach chia duoc ko Cam on nhiu