Nếu bố mẹ nào c̣n đang thắc mắc không biết cho con ḿnh học Tiếng Anh trên trang web nào th́ đây:
http://www.starfall.com/

http://www.uptoten.com/kids/uptoten-home.html


http://www.fisher-price.com/us/fun/g...oo/default.asp

http://pbskids.org/barney/index.htm


http://www.bbc.co.uk/cbeebies/