Ḿnh mới học new cuttịng Tŕnh độ tiếng anh của ḿnh rất kém. Ai có tài liệu+cách học, share cho những anh chàng stupid như ḿnh k? Cảm ơn và mong được kết bạn với mọi người! "Dịch giùm tớ những câu trên sang tiếng anh th́ tốt "