Trường THCS LÊ QUƯ ĐÔN:
Câu 1:
a) Nêu ư nghĩa của phần tái bút trong truyện ngắn" Những tṛ lố hay là Va-ren và PBC" của Ng Ái Quốc?
b)Viết đoạn văn khoảng 8-10 câu tŕnh bày cảm nhận của em về nhân vật PBC trong truyện ngắn "Những tṛ lố.."

Câu 2:
Chọn 1 trong 2 đề sau:

Đề 1: Mùa xuân là tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân

Em hiểu lời dạy đó của Bác như thế nào?

Đề 2: Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung 1 giàn

Chứng minh từ xưa đến nay nhân dân ta luôn sống theo truyền thống tốt đẹp đó?