Trch Nguyn văn bởi thucuu8x Xem bi viết
ad ơi, mnh muốn hỏi, web mnh tienganh.com.vn l blog chuyn về tiếng anh, mnh muốn tạo một bi viết về bn account Grammarly Premium Lifetime gip cho cc bạn Check lỗi chnh tả khi viết essay, viết blog, soạn thảo hợp đồng…kiểm tra lỗi contextual spelling, punctuation, sentence structure khng hạn chế…

- Chi tiết:
nganson.com/2016/02/18/danh-gia-grammarly.html
coongcu.com/2015/08/grammarly-check-loi-chinh-ta-essay-email-cover-letter/

Vậy mnh nn post ở chuyn mục no ak?

Thanks ad.
Bạn c thể post vo box ngữ php nh.