Lịch khai giảng cc lớp học OFFLINE 2018

Học tiếng Anh online mọi lc mọi nơi chỉ với 149k

www.OnThiTOEIC.vn - Website n thi TOEIC miễn ph

Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PH


Top 15 Stats
Latest Posts Loading...
Loading...
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trang 1 / 16 123411 ... CuốiCuối
Hiện kết quả 1 đến 10 trong tổng số 156

Đề ti: TEST - PART I: Phonetic symbols

 1. #1
  Tham gia ngy
  Oct 2006
  Nơi cư ngụ
  HCM City
  Bi gửi
  882
  Cm ơn
  105
  Được cm ơn 3,889 lần

  Exclamation TEST - PART I: Phonetic symbols

  Sau khi trưng cầu dn v đc sự ủng hộ của số đng, M đi đến quyết định như sau:
  • Chng ta sẽ nghỉ Tết (tức tạm ngưng phần luyện nghe) từ hm nay cho đến hết ngy 26/2/2007.
  • Bi 18 sẽ bắt đầu vo Thứ 3 (27/2) như thường lệ.
  • Trong thgian nghỉ 2 tuần ny, M sẽ cho cc bạn 1 ti tập để lm (để đầu c khỏi bị chy lười sau 1 thgian ăn chơi xả lng).

  Bi tập gồm 2 phần:
  1. Phần 1: Cc bạn chuyển cc k tự phin m (tải bi trong file đnh km bn dưới) sang dạng text thường, rồi post vo trong thread ny (thgian di nn lm kỹ 1 cht nh). Để ko bị lỗi font, M sẽ gởi file word đnh km chứ ko copy bi vo forum.
  2. Phần 2: M sẽ up file audio ln để cc bạn nghe v kiểm tra lại. Dựa trn bi đ lm, cc bạn nghe v sửa lỗi thnh 1 bi khc. Điều ny gip cc bạn học thm 1 lần nữa. (sẽ up ln vo m6 Tết)


  Cc bạn lưu : v l phin m nn sẽ ko c từ no đc viết hoa, cũng như những chỗ l 's hay s số nhiều sẽ ko thể biết dc. Ci ny fụ thuộc vo ti năng suy đon v lập luận của cc bạn. (hehe, đ bảo l kh ri m)

  Bi test ny M soạn kh l vất vả, mọi người thgia nhiều vo để khỏi uổng cng của M nha. hix. Mặc d đ ktra cẩn thận nhiều lần nhg c thể vẫn cn lỗi st trong bi. Nếu ai pht hiện đc th thng cảm bỏ qua nh. LƯU : Cc bạn c thể in file ra để lm sẽ đỡ mỏi mắt hơn  Tn ring trong bi:
  Isaac Newton.
  Shirley Griffith.
  Steve Ember
  Galileo
  Nicholas Copernicus
  Woolsthorpe
  Edmund Halley
  Alexander Pope
  Marilyn Christiano
  Frank Beardsley


  'aɪzək 'nju:tn, wʌn əv 'hɪstrɪz 'greɪtəst 'saɪəntɪsts

  ɪs ɪz 'ʃɜ:li 'gri:fɪt.

  nd ɪs ɪz sti:v 'embǝ wɪ ǝ 'vi: oʊ eɪ 'speʃl 'ɪŋglɪʃ 'proʊgrm, ˌeksplǝ'reɪʃnz. tə'deɪ wi tel ə'baʊt wʌn əv ə wɜ:ldz 'greɪtəst 'saɪəntɪsts, 'aɪzək 'nju:tn.

  mʌtʃ əv tə'deɪz 'saɪəns əv 'fɪzɪks ɪz beɪst ɒn 'nj:utnz dɪ'skʌvəri əv ə θri: lɔ:z əv 'moʊʃn nd hɪz 'θɪəri əv 'grvəti. 'nj:utn 'ɔ:lsoʊ dɪ'veləpt wʌn əv ə məʊst 'paʊəfl tu:lz əv ˌmθə'mtiks. ɪt ɪz ǝ 'meθǝd wi kɔ:l 'klkjələs. leɪt ɪn hɪz laɪf, 'nju:tn sed əv hɪz wɜ:k: ɪf aɪ sɔ: 'fɜ:ə n 'ʌə men, ɪt wəz bɪ'kɔ:z aɪ stʊd ɒn ə 'ʃoʊldəz əv 'dʒaɪənts.

  wʌn əv oʊz 'dʒaɪənts wəz ə greɪt ɪ'tliən 'saɪəntɪst, glə'leɪoʊ. glə'leɪoʊ daɪd ə seɪm jɪə(r) 'nju:tn wəz bɔ:n. ə'nʌə əv ə 'dʒaɪənts wəz ə 'poʊlɪʃ 'saɪəntɪst 'nɪkələs koʊ'pɜ:nəkəs. hi lɪvd ə 'hʌndrəd jɪə(r)z bɪ'fɔ: 'nju:tn. koʊ'pɜ:nəkəs hd bɪ'gʌn ə ˌsaɪən'tɪfɪk ˌrevə'lu:ʃn. ɪt led tu ə kəm'pli:tli nju: ˌʌndə'stndɪŋ əv haʊ ə 'ju:nɪvɜ:s wɜ:kt. glə'leɪoʊ kən'tɪnju:d nd ɪks'pndɪd ə wɜ:k əv koʊ'pɜ:nəkəs. 'aɪzək 'nju:tn bɪlt ɒn i aɪ'di:əz əv i:z tu: 'saɪəntɪsts nd 'ʌəz. hi faʊnd nd pru:vd i 'nsəz fɔ: wɪtʃ eɪ sɜ:tʃt.

  'aɪzək 'nju:tn wəz bɔ:n ɪn 'wʊlzθɔ: p, 'ɪŋglənd, ɒn dɪ'sembə 'twenti-fɪfθ, sɪks'ti:n 'fɔ:ti-tu:. hi wəz bɔ:n 'ɜ:li. hi wəz ə smɔ:l 'beɪbi nd 'veri wi:k. noʊ wʌn ɪks'pektɪd hɪm tu sə'vaɪv. bʌt hi sə'praɪzd 'evrɪwʌn. hi hd wʌn əv ə moʊst 'paʊəfl maɪndz ɪn 'hɪstri. nd hi lɪvd ən'tɪl hi wəz 'eɪti-fɔ:. 'nju:tnz 'fɑ:ə daɪd bɪ'fɔ: hi wəz bɔ:n. hɪz 'mʌə 'mrid ə'gen ə fju: jiə(r)z leɪtə. ʃi: left 'aɪzək wɪ hɪz 'grndmʌə.

  ə bɔɪ wəz nɒt ə gʊd 'stju:dnt. jet hi laɪkt tu meɪk θɪŋz, sʌtʃ s kaɪts nd klɒks nd 'sɪmpl mə'ʃi:nz.

  'nju:tn 'ɔ:lsoʊ 'ɪnʤɔɪd 'faɪndɪη nju: weɪz tu 'nsə 'kwestʃənz ɔ: sɒlv prɒ'bləmz. s ə bɔɪ, fə ɪg'zmpl, hi dɪ'saɪdɪd tə faɪnd ə weɪ tə 'meʒə ə spi:d əv ə wɪnd. ɒn ə wɪndi deɪ, hi 'meʒəd haʊ fɑ: hi kʊd ʤʌmp wɪ ə wɪnd t hɪz bk. en hi 'meʒəd haʊ fɑ: hi kʊd ʤʌmp wɪ wɪnd ɪn hɪz feɪs. frəm ə 'dɪfrəns bɪ'twi:n ə tu: ʤʌmps, hi meɪd hɪz oʊn 'meʒə əv ə 'streŋθ əv ə wɪnd.

  'streɪnʤli, 'nju:tn bɪ'keɪm ə mʌʧ 'betə 'stju:dnt 'ɑ:ftə ə bɔɪ kɪkt hɪm ɪn ə 'stʌmək. ə bɔɪ wəz wʌn əv ə best 'stju:dnts ɪn ə sku:l. 'nju:tn dɪ'saɪdɪd tə get 'i:vn baɪ 'getɪŋ 'haɪə(r) mɑ:ks n ə bɔɪ hu: kɪkt hɪm. ɪn ə ʃɔ:t taɪm, 'nju:tn bɪ'keɪm ə tɒp 'stju:dnt t ə sku:l.

  'nju:tn left sku:l tu help ɒn ə 'fmɪli fɑ:m. ɪt su:n bɪ'keɪm klɪə, haʊ'evə, ət ə bɔɪ wəz nɒt ə gʊd 'fɑ:mə. hi spent hɪz taɪm 'sɒlvɪŋ ˌmθə'mtɪkl prɒ'bləmz, ɪn'sted əv 'teɪkɪŋ keə əv ə krɒps. hi spent 'aʊəz 'vɪsɪtɪŋ ə bʊkstɔ: ɪn taʊn, ɪn'sted əv 'selɪŋ hɪz 'veʤtəblz ɪn ə 'mɑ:kɪt. ən 'ʌŋkl dɪ'saɪdɪd ət 'nju:tn wʊd du: 'betə s ə 'stju:dnt n ə 'fɑ:mə. soʊ hi help ə jʌŋ mn 'entə 'keɪmbri:ʤ ˌju:nɪ'vəsəti tu ˈstʌdi ˌmθə'mtɪks. 'nju:tn kəm'plɪtɪd hɪz ˌju:nɪ'vəsəti ˈstʌdiz faɪv jiə(r)z 'leɪtə, ɪn sɪks'ti:n 'sɪksti-faɪv. hi wəz 'twenti tu: jiə(r)z oʊld.

  t t taɪm, ə 'dedli pleɪg wəz 'spredɪŋ ə'krɔ:s 'ɪŋglənd. tu ɪs'keɪp ə dɪ'zi:z, 'nju:tn rɪ'tɜ:nd tu ə 'fmɪli fɑ:m. hi dɪd mɔ: 'θɪŋkɪŋ n 'fɑ:mɪŋ. ɪn 'du:ɪŋ soʊ, hɪ foʊnd i 'nsəz tu sʌm əv ə 'greɪtəst 'mɪstəriz əv 'saɪəns.

  'nju:tn ju:zd hɪz greɪt skɪll ɪn ˌmθə'mtɪks tə fɔ:m ə 'betə ˌʌndə'stndɪŋ əv ə wɜ:ld nd ə 'ju:nɪvɜ:s. hi ju:zd 'meθədz hi həd lɜ:nd s ə bɔɪ ɪn 'meɪkɪŋ θɪŋz. hi ɪks'perɪmentɪd. en hi 'stʌdid ə rɪ'zʌlts nd ju:zd wɒt hi həd lɜ:nd tu dɪ'zaɪn nju: ɪks'perɪments.

  'nju:tnz wɜ:k led hɪm tə kri:'eɪt ə nju: 'meθəd ɪn ˌmθə'mtɪks fɔ: 'meʒərɪŋ 'eəriəz kɜ:vd ɪn ʃeɪp. hi 'ɔ:lsoʊ ju:zd ɪt tə faɪnd haʊ mʌʧ mə'tɪəriəl wəz kən'teɪnd ɪn 'sɒlɪd 'ɒbdʒɪkts. ə 'meθəd hi kri:'eɪtɪd bɪ'keɪm noʊn s 'ɪntɪgrəl 'klkjələs.

  wʌn deɪ, 'sɪtɪŋ ɪn ə 'gɑ:dn, 'nju:tn wɒʧt ən 'pl fɔ:l frəm ə tri:. hi bɪ'gn tu 'wʌndə ɪf ə seɪm fɔ:s ət pʊld i 'pl doʊn 'ɔ:lsoʊ kept ə mu:n 'sɜ:klɪŋ i ɜ:θ. 'nju:tn bɪ'li:vd ɪt wəz. nd hi bɪ'li:vd ɪt kʊd bi 'meʒəd. hi kɔ:ld ə fɔ:s 'grvɪti. hi bɪ'gn tə ig'zmɪn ɪt 'keəfəli. hi dɪ'saɪdɪd ət ə streŋθ əv ə fɔ:s 'ki: pɪŋ ə 'plnɪt ɪn 'ɔ:bɪt ə'raʊnd ə sʌn dɪ'pendɪd ɒn tu: θɪŋz. wʌn wəz i ə'maʊnt əv ms ɪn ə 'plnɪt nd ə sʌn. i 'ʌə wəz haʊ fɑ: ə'pɑ:t eɪ wə(r).

  'nju:tn wəz 'eɪbl tə faɪnd i ɪg'zkt rɪ'leɪʃnʃɪp bɪ'twi:n 'dɪstəns nd 'grvɪti. hi 'mʌltɪplaɪd ə ms əv wʌn speɪs 'ɒbʤɪkt baɪ ə ms əv i 'ʌə. en hi dɪ'vaɪdɪd ət 'nʌmbə baɪ ə skweə(r) əv eə 'dɪstəns ə'pɑ:t. ə rɪ'zʌlt wəz ə streŋθ əv ə 'grvɪti fɔ:s ət taɪd əm tə i:ʧ 'ʌə.

  'nju:tn pru:vd hɪz aɪ'diə baɪ 'meʒərɪŋ haʊ mʌʧ 'grvɪti fɔ:s wʊd bi 'ni:dɪd tə ki: p ə mu:n 'ɔ:bɪtɪŋ i ɜ:θ. en hi 'meʒəd ə ms əv i ɜ:θ nd ə mu:n, nd ə 'dɪstəns bɪ'twi:n əm. hi faʊnd ət hɪz 'meʒəmənt əv ə 'grvɪti fɔ:s prə'dju:st wəz nɒt ə seɪm s ə fɔ:s 'ni:dɪd. bʌt ə 'nʌmbəz wə(r) kloʊz.

  'nju:tn dɪd nɒt tel 'enɪwʌn ə'baʊt hɪz dɪs'kʌvəri. hi pʊt ɪt ə'saɪd tu wɜ:k ɒn 'ʌə aɪ'diəz. 'leɪtə, wɪ kə'rekt 'meʒəmənts əv ə saɪz əv ə ɜ:θ, hi faʊnd ət ə 'nʌmbəz wəz ɪg'zkli ə seɪm.

  'nju:tn spent taɪm 'stʌdi:ɪŋ laɪt nd 'kʌləz. hɪ ju:zd ə θri-'saɪdɪd pi:s əv glɑ:s kɔ:ld ə 'prɪzəm.

  hi sent ə bi:m əv 'sʌnlaɪt θru: ə 'prɪzəm. ɪt fel ɒn ə waɪt 'sɜ:fɪs. ə 'prɪsəm 'sepəreɪtɪt ə bi:m əv 'sʌnlaɪt 'ɪntə ə 'kʌlə əv ə 'reɪnboʊ. 'nju:tn bɪ'li:vd t ɔ:l i:z 'kʌləz -- mɪkst tə'geə ɪn laɪt -- prə'dju:st ə 'kʌlə waɪt. hi pru:vd ɪs baɪ 'letɪŋ ə bi:m əv 'reɪnboʊ-'kʌləd laɪt ps θru: ə'nʌə 'prɪzəm. ɪs ʧeɪnʤd ə 'kʌləd laɪt bk tu waɪt laɪt.

  'nju:tnz 'stʌdi əv laɪt led hɪm tə lɜ:n waɪ 'fɑ:rəweɪ 'ɒbʤɪkts si:n θru: ə 'telɪskoʊp du: nɒt si:m ʃɑ: p nd klɪə. ə kɜ:vd glɑ:s lenziz t i:ʧ end əv ə 'telɪskoʊp 'ktɪd laɪk 'prɪzəmz. eɪ prə'dju:st ə 'sɜ:kl əv 'kʌləd laɪt ə'raʊnd ən 'ɒbʤɪkt. ɪs kri:'eɪtɪd ən ʌn'kliə 'pɪkʧə. ə fju: jiə(r)z 'leɪtə, 'nju:tn bɪlt ə 'dɪfrənt kaɪnd əv 'telɪskoʊp. ɪt ju:zd ə kɜ:vd 'mɪrə tə meɪk 'fɑ:rəweɪ 'ɒbʤɪkts si:m 'lɑ:ʤə. laɪt rɪ'flektɪd frəm ə 'sɜ:fɪs əv ə 'mɪrə, ɪn'sted əv 'psɪŋ θru: ə kɜ:vd glɑ:s lenz. 'nju:tnz rɪ'flektɪŋ 'telɪskoʊp prə'dju:st mʌʧ 'kliərə 'pɪkʧəz n i oʊld kaɪnd əv 'telɪskoʊp.

  jiə(r)z 'leɪtə, ə 'brɪtɪʃ ə'strɒnəmə 'edmənd 'hli 'vɪzɪtɪd 'nju:tn. hi sed hi wɒntɪd 'nju:tnz help ɪn 'faɪndɪŋ ən 'nsə tu ə 'prɒbləm noʊ wʌn hd bi:n 'eɪbl tu sɒlv. ə 'kwesʧn wəz ɪs : wɒt ɪz ə pθ əv ə 'plnɪt 'goʊɪŋ ə'raʊnd ə sʌn? 'nju:tn ɪ'mi:djətli geɪv 'hli i 'nsə : ən eg-ʃeɪpt pθ kɔ:ld ən ɪ'lɪps.

  'hli wəz sə'praɪzd. hi: skt fɔ: 'nju:tnz pru:f. 'nju:tn noʊ 'lɔ:ŋgə hd ə 'peɪpəz frəm hɪz 'ɜ:liə(r) wɜ:k. hi wəz 'eɪbl tə ˌri:kri'eɪt əm, haʊ'evə. hi ʃoʊd em tə 'hli. hi 'ɔ:lsoʊ ʃoʊd 'hli ɔ:l hɪz 'ʌə ˌsaɪən'tɪfɪk wɜ:k.

  'hli sed 'nju:tnz ˌsaɪən'tɪfɪk dɪ'skʌvəriz wə(r) ə 'greɪtəst 'evə meɪd. hi ɜ:ʤd 'nju:tn tu ʃeə əm wɪ ə wɜ:ld. 'nju:tn bɪ'gn tə raɪt ə bʊk ət ɪks'pleɪnd wɒt hi hd dʌn. ɪt wəz 'pʌblɪʃt ɪn sɪks'ti:n 'eɪti-'sevn. 'nju:tn kɔ:ld hɪz bʊk ə ˌmθə'mtikl 'prɪnsəplz əv 'nʧərəl fə'lɒsəfi. ə bʊk ɪz kən'sɪdəd ə 'greɪtəst ˌsaɪən'tɪfɪk wɜ:k 'evə 'rɪtn.

  ɪn hɪz bʊk, 'nju:tn ɪks'pleɪnz ə θri: 'nʧərəl lɔ:z əv 'moʊʃn. ə fɜ:st lɔ: ɪz t ən 'ɒbʤɪkt nɒt 'mu:vɪŋ rɪ'meɪnz stɪl. nd wʌn ət ɪz 'mu:vɪŋ kən'tɪnju:z tu mu:v ət ən ʌn'ʧeɪndʒɪŋ spi:d, soʊ lɔ:ŋ s noʊ 'aʊtsaɪd fɔ:s 'ɪnflu:ənsɪz ɪt.
  'ɒbʤɪkts ɪn speɪs kən'tɪnju: tu mu:v, bɪ'kɔ:z 'nʌθɪη ɪg'zɪsts ɪn speɪs tu stɒp əm. 'nju:tnz 'sekənd lɔ: əv 'moʊʃn dɪs'kraɪbz fɔ:s. ɪt sez fɔ:s 'i:kwəlz ə ms əv ən 'ɒbʤɪkt, 'mʌltɪplaɪd baɪ ə ʧeɪnʤ ɪn spi:d ɪt prə'du:sɪz ɪn ən 'ɒbʤɪkt. hɪz θɜ:d lɔ: sez t fɔ: 'evri 'kʃn, eə ɪz ən 'i:kwəl nd 'ɒpəzɪt ri:'kʃn.

  frəm i:z θri: lɔ:z, 'nju:tn wəz 'eɪbl tə ʃoʊ haʊ ə 'ju:nɪvɜ:s wɜ:kt. hi pru:vd ɪt wɪ 'i:zɪli ˌʌndə'stu:d ˌmθə'mtiks. 'saɪəntɪst 'evriweə ək'septɪd 'nju:tnz aɪ'di:əz. ə 'li:dɪŋ 'ɪnglɪʃ 'poʊɪt əv 'nju:tnz taɪm, ˌlɪg'zndə poʊp, 'ɔ:nəd ə 'saɪəntɪst wɪ i:z wɜ:dz: 'neɪʧə nd 'neɪʧəz lɔ:z leɪ hɪd ɪn naɪt. gɒd sed: let 'nju:tn bi nd ɔ:l wəz laɪt.
  ɪs 'speʃl 'ɪŋglɪʃ 'proʊgrm wəz 'rɪtn baɪ 'mrəlɪn ˌkristi'noʊ nd frŋk 'bɪədsli. ɪs ɪz 'ʃɜ:li 'gri:fɪt.

  nd ɪs ɪz sti:v 'embǝ. 'lɪsn ə'gen nekst wi:k fɔ: ə'nʌə ˌeksplǝ'reɪʃnz 'proʊgrm ɒn ə vɔɪs ǝv ǝ'merikǝ.

  Lich khai giang TOEIC Academy


 2. 99 thnh vin cm ơn Maroon_Opal v bi viết hữu ch

  bab1080 (09-09-2008),be_with_you (10-08-2008),bibibaibai (02-03-2011),blucecloud (24-07-2008),blueinheart (21-03-2010),bumblebee (13-07-2010),byebye12 (27-12-2007),Cai Phương Lan (26-09-2007),conan3004 (28-09-2010),cuong955 (23-02-2008),dbk (27-04-2008),dh_anh41176 (15-02-2010),ducthok49a2tt (30-01-2008),dung06n2bkpro (04-12-2008),duyendao (25-09-2007),Findan (07-07-2008),funnyice (02-03-2008),garfield89 (25-01-2008),*o.Gemy.o* (31-01-2008),Glowing_iris2602 (31-12-2009),haant88 (27-01-2010),haibich (28-04-2009),haihabo (07-09-2007),hainhu (22-06-2008),hakuna_matata (13-04-2008),heo con lun (22-02-2010),hht64 (11-07-2007),hoahalley (07-09-2010),hongnhungmai0305 (26-03-2010),howareyou (23-11-2007),hung_dethi (27-04-2007),ivandung2006 (07-07-2007),kawaiami (02-06-2012),kdang (01-03-2008),khoavetses (16-09-2008),King_shinswa (02-04-2008),lamkivic (04-11-2010),lan92 (26-02-2011),ldngoc (01-07-2007),leducthin (26-05-2007),Lily Hu (30-03-2007),Lionet1987 (01-02-2008),long9102000 (14-02-2012),love_star_1011 (31-05-2008),MakkusuKun (04-06-2010),manhgioi2001 (01-03-2010),manly_man (06-09-2008),matnaden (10-11-2009),miaxinh (07-08-2015),minhtoan9600 (22-11-2009),minh_anh (07-09-2007),Miss Strawberry (25-05-2010),mitneo (12-12-2007),mumaen (24-07-2009),myanh90 (12-06-2007),nancy_le206 (19-02-2010),nepbui (12-08-2010),nghia9xloveyou (03-10-2010),ngocmymai (23-06-2010),noname456 (25-01-2008),n_k.cuong (10-02-2011),peevesthao (19-11-2011),Peterluke (04-08-2009),P_Du_Ty (27-06-2012),Phạm Hong Long (27-12-2007),PhanNhatMinhVN (10-04-2008),pukita (04-08-2009),quang295 (31-03-2008),quangtoan (15-03-2010),rainsnow_90 (31-03-2009),sangfe (22-03-2008),seabrother (07-08-2008),sinhviencongnghe (14-09-2010),small_message (22-07-2008),smile3688 (17-09-2010),snow3d (28-09-2008),SUNNY DAY (04-04-2008),sunnyann (19-01-2008),Tất Thnh (15-09-2007),thanhhao8705 (29-01-2010),thanhphuong00 (18-08-2009),the_gadfly (19-07-2008),the_night (26-02-2008),thichtientieu112 (14-11-2007),thonhk (25-02-2010),thuytaythanh (15-12-2008),tiny123 (17-09-2007),Trang.hehhe (16-06-2007),trangtran2007 (16-06-2010),vũ thị thy chi (29-01-2008),venus2006 (10-03-2008),vinasat95 (19-06-2008),Vo_danhzip (23-01-2008),vuithe (11-06-2007),yeuemnhe2711 (22-10-2010),yoh0909 (24-03-2009),yoyonguyenhoang (16-10-2008),zZgaconZz (09-07-2008),__kk__ (22-03-2007)

 3. #2
  Tham gia ngy
  Dec 2006
  Nơi cư ngụ
  somewhere between hell and paradise
  Bi gửi
  162
  Cm ơn
  12
  Được cm ơn 16 lần

  Mặc định

  Em down part 1 về mà hơi choáng( vì cứ gọi là đầy những ký tự phiên âm ) Kiểu này thì em phải vừa ăn tết vừa làm bài rồi ! Ko biết có làm được ko nữa chỉ biết "try my best" thôi vậy .

  Học từ vựng


 4. Thnh vin sau cm ơn hellfire v bi viết hữu ch

  kdang (01-03-2008)

 5. #3
  Tham gia ngy
  Nov 2006
  Bi gửi
  29
  Cm ơn
  12
  Được cm ơn 3 lần

  Mặc định

  Choáng quá cô ơi !!! em ngất trên cành quất vài phút mới tỉnh lại đó. Nhưng em sẽ cố gắng để không phụ lòng nhiệt tình của cô.

  Mà cô giáo đã khỏi bệnh chưa ạ ! Em chúc cô ăn tết zui zẻ, khỏe mạnh để sau tết còn tiếp tục dạy dỗ chúng em.

  Thi thử TOEIC MIỄN PH

  Thi thử TOEIC tại TOEIC Academy

  Thi thử như thi thật, đề thi st đề thật

  n thi TOEIC miễn ph

  www.OnThiTOEIC.vn

  n thi TOEIC trực tuyến miễn ph với TOEIC Academy


 6. 2 thnh vin cm ơn omelet v bi viết hữu ch

  kdang (01-03-2008),pinkbaby (27-05-2007)

 7. #4
  Tham gia ngy
  Oct 2006
  Bi gửi
  10
  Cm ơn
  0
  Được cm ơn 1 lần

  Mặc định

  úi trời, down về xong nhìn thấy 4 trang phiên âm lận, chà ! tết này chắc phải ăn gấp mấy lần để có sức làm bài tập của cô mất, hhehe.

  Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PH


 8. Thnh vin sau cm ơn phuydung v bi viết hữu ch

  kdang (01-03-2008)

 9. #5
  Avatar của nguyenhonghanh
  nguyenhonghanh vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Từng Phụ trch chuyn mục Ngữ php tiếng Anh
  Tham gia ngy
  Oct 2006
  Nơi cư ngụ
  Lapland
  Bi gửi
  164
  Cm ơn
  25
  Được cm ơn 230 lần

  Mặc định

  hehe, lm bi kiểu ny hay gh
  c khi n cn dễ hơn cả nghe
  mỗi tội l di , ton từ kh

  Học tiếng Anh chất lượng cao

  Lớp học OFFLINE của TiengAnh.com.vn

  Ngữ php, Ngữ m, Giao tiếp, Luyện thi TOEIC

  English to Vietnamese translation

  English to Vietnamese translation

  English to Vietnamese translation


 10. Thnh vin sau cm ơn nguyenhonghanh v bi viết hữu ch

  kdang (01-03-2008)

 11. #6
  Tham gia ngy
  Feb 2007
  Bi gửi
  9
  Cm ơn
  0
  Được cm ơn 1 lần

  Mặc định

  Em mới gia nhập dethi.com. Thấy trang của chị rất hay và đã tải vài Unit về làm thử. Thấy mình kém quá nên quyết chí học hành. Chị M nói cho em biết cách nghe với. Được nghe mấy lần vậy? Chứ nghe 1 lần thì bị trôi nhiều chỗ trống quá, nghe đến lần thứ 3 thì cực kì mỏi rổi! Chỉ cho em đường link đến bảng hướng dẫn cách nghe nhé. Cám ơn chị! HAPPY NEW YEAR!
  Em tải bài tập tết về thấy xanh mắt luôn.

  Lich khai giang TOEIC Academy


 12. Thnh vin sau cm ơn lovemit v bi viết hữu ch

  kdang (01-03-2008)

 13. #7
  Tham gia ngy
  Nov 2006
  Nơi cư ngụ
  ngoi nha thao nguyen
  Bi gửi
  50
  Cm ơn
  3
  Được cm ơn 2 lần

  Mặc định c ơi sao khoai zậy

  yang lm bi tập của c nhưng bi vừa kh vừa di kiểu ny ăn thật nhiều bnh trưng để lm bi


 14. Thnh vin sau cm ơn tortoise v bi viết hữu ch

  kdang (01-03-2008)

 15. #8
  Tham gia ngy
  Jan 2007
  Bi gửi
  17
  Cm ơn
  6
  Được cm ơn 1 lần

  Mặc định

  ay da! bai cua ko nhi`n vao la thay xỉu roi ) nhung em rat thich cam on c^ em se co gang !!!


 16. Thnh vin sau cm ơn Fionathuy v bi viết hữu ch

  kdang (01-03-2008)

 17. #9
  Tham gia ngy
  Oct 2006
  Nơi cư ngụ
  HCM City
  Bi gửi
  882
  Cm ơn
  105
  Được cm ơn 3,889 lần

  Mặc định

  úi, sao than thở dzữ dzị
  Để công việc đỡ nặng nhọc hơn, các bạn nên vào Góc Học Tập (nếu cần) trang 1 post 1 để tìm lại ~ bài post của M viết về cách phân biệt âm s (Mr. S, where are you) và -ed (How to pronounce -ed) hehe. Chúc may mắn và làm bài tốt! Từ nay đến Tết vẫn còn nhiều thgian mà. Enjoy ^^

  À quên, vừa làm vừa đọc lên nhe mí "em". Đọc lên giúp nhận diện từ dễ hơn nhiều đó.
  Sửa l̀n cúi bởi Maroon_Opal : 12-02-2007 lúc 03:45 PM


 18. 3 thnh vin cm ơn Maroon_Opal v bi viết hữu ch

  anhtuan5696 (30-07-2009),kdang (01-03-2008),tuankiet19955 (05-10-2008)

 19. #10
  Avatar của HongAnh
  HongAnh vẫn chưa có mặt trong diễn đ n Từng l Trưởng dự n WOTD- Phụ trch tiếng Anh chuyn ngnh Du lịch- Lớp ph lớp luyện Nghe
  Tham gia ngy
  Nov 2006
  Nơi cư ngụ
  Hanoi
  Bi gửi
  185
  Cm ơn
  38
  Được cm ơn 199 lần

  Mặc định

  Khoai thật đấy c ạ. Em nhn cứ tưởng tiếng Ảrập


 20. 3 thnh vin cm ơn HongAnh v bi viết hữu ch

  kdang (01-03-2008),kieuly (12-10-2007),tuankiet19955 (05-10-2008)

Trang 1 / 16 123411 ... CuốiCuối

Đ̀ tài tương tự

 1. Some tips for the speaking test (Part 1)
  By let_life_smile in forum Luyện thi IELTS
  Trả lời: 0
  Bi cuối: 18-03-2012, 01:52 AM
 2. TEST - PART II: Audio (transcript page 2)
  By Maroon_Opal in forum Special English - Weekly Exercise
  Trả lời: 41
  Bi cuối: 30-08-2010, 07:45 PM
 3. Vocabulary Test - Test 1 (part III ) HEAD & FACE
  By Đặng Thy Trang in forum L ngữ php, chồng bi tập , ni bi KT.
  Trả lời: 1
  Bi cuối: 28-08-2010, 03:16 PM
 4. Vocabulary Test - Test 1 (part II ) HEAD & FACE
  By Đặng Thy Trang in forum L ngữ php, chồng bi tập , ni bi KT.
  Trả lời: 2
  Bi cuối: 27-08-2010, 04:08 PM
 5. Ansers for English test - part 1
  By funnyseason in forum Cc bi test mọi trnh độ
  Trả lời: 0
  Bi cuối: 02-09-2008, 07:48 PM

Quyền sử dụng diễn đn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Facebook Chat
 Lớp học tiếng Anh chất lượng cao tại H Nội

luyện thi toeic, luyen thi toeic, sch luyện thi toeic, luyện thi toeic online miễn ph, trung tm luyện thi toeic, ti liệu luyện thi toeic miễn ph, luyện thi toeic ở đu, trung tam tieng anh uy tin tai ha noi, hoc tieng anh mien phi, trung tm tiếng anh, trung tam tieng anh, trung tm ngoại ngữ, trung tam ngoai ngu, học tiếng anh, hoc tieng anh, dạy tiếng anh, dạy tiếng anh uy tn, trung tm tiếng anh uy tn, tiếng Anh giao tiếp, tieng Anh giao tiep, Tieng Anh Giao tiep online, Tieng Anh Giao tiep truc tuyen, Tiếng Anh Giao tiếp online, Tiếng Anh Giao tiếp trực tuyến, học tiếng Anh Giao tiếp tốt