hị hị, chào mọi người, em là ma mới, chưa có nhiều kinh nghiệm,
hị hị, em không được học TA hệ bảy năm nên phải tự học ở nhà, em
mong mọi người chỉ bảo nhiều
bạn nào đă học rồi có thể post lên cho em các từ mới của unit 5, 6 không, em làm bài tập nhưng có nhiều từ nghĩa gần giống nhau nên em không xác định được. Cảm ơn mọi người nha