Ban nick thesexyboy108 vỉnh viễn v́ có lời lẽ thô tục, xúc phạm người khác